Andere talen: AF AR BN CA CS DA DE EL EN EO ES ET EU FA FI FR HE HI HU HY ID IS IT JA KA KO KU MK ML NE NO OC PA PL PS PT RO RU SD SH SI SK SL SQ SV SW TA TH TL TR UR VI ZH

Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de tabel met alle teksten raadplegen, in de tabel kan u selecteren volgens behoefte. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk. Wij hebben ook een logboek.

Rechtstreeks naar een auteur:

Het Marxistisch Internet-Archief wil een gemakkelijke toegang verlenen tot de werken van marxistische schrijvers, in het bijzonder deze die ons ontvallen zijn. U kan onze geschiedenis nalezen op een Engelstalige Wikipedia-pagina. Het Marxistisch Internet-Archief is compleet partij en organisatorisch onafhankelijk en zelfstandig. Het wordt gemaakt door onbetaalde vrijwilligers.

Mee werken?  Werk mee!

21 maart 2019

Wat is links?

Marxistisch Woordenboek

Toevoeging van het lemma: Wat is links?


24 maart 2019

De Internationale, 1970, nr. 2, jg. 13

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
Aan de abonnees
Inflatie – devaluatie – revaluatie, Theo Wiering
Directe en indirecte belastingen
[Artikel door], Paul Lafargue
De CIA en Tom Mboya, Margrit de Sablonière
De zwarte nacht van Wilton Feyenoord, L. K.
Manifest voor een socialistische economie, Collectief van Socialistische Economen (Californië)
Statuten van de Vierde Internationale, aangenomen door het 2e wereldcongres in 1948


20 maart 2019

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1976, nr. 2, jg. 10

Ten geleide, Dr. Guy Cooreman
Lenin en het zelfbestuur, Pierre Joye
Kunst als negatie, Bert Brouwers
Historisch materialisme, Monika Abicht
De dialectiek van het subjectivisme in de DDR, Ludo Abicht


19 maart 2019

De Internationale, 1964, november, jg. 8

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
Tsjombe en Verwoerd, R.
Guerilla en contra-guerilla, Ismael Frias
Algerijnse bureaucratie trekt ten strijde, W. Bosch
De kronkelwegen der destalinisatie. Chroesjtsjovs val, Gerard Barendregt


19 maart 2019

Geschiedenis en lessen van het neoliberalisme

Perry Anderson, 1996

In deze bijdrage zullen we eerst op zoek gaan naar de oorsprong van wat kan gedefinieerd worden als neoliberalisme: een stroming die zich van het strikte, klassieke liberalisme van de vorige eeuw onderscheidt. Daarna zullen we de balans opmaken van het neoliberale beleid. Tenslotte zullen we enkele lessen voor de linkerzijde trekken. ...


18 maart 2019

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1975, nr. 3, jg. 9

Ten geleide, Dr. Guy Cooreman
Wat met de regie? Een rondetafelgesprek
Crisis, inflatie en de ontkoppeling lonen-indexcijfer, Ludo Cuyvers
Het “Armée Belge - Belgisch Leger”, S.M. Joë-Gom
Omtrent het reformisme, Dr. L. Michielsen
De politiek van het gezin: een marxistische visie, Monika Abicht en andere leden van het Kollontai-Kollektief
De crisis is afwendbaar: een commentaar, Ludo Cuyvers


18 maart 2019

Van zelforganisatie naar commandostaat

François Vercammen

De periode die de machtsgreep van het revolutionaire proletariaat van oktober 1917 scheidt van de machtsgreep van de (stalinistische) bureaucratie in 1927, is van uitzonderlijk belang. Ze houdt in zich de vraag naar de vermeende continuïteit tussen beide. ...


17 maart 2019

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1976, nr. 1, jg. 10

Ten geleide, Dr. Guy Cooreman
Dossier van Extergem – Een beknopt stenografisch procesverslag
Een ‘ronde tafel’-gesprek over Van Extergem
Voor de zoveelste maal: Brussel. Een boekbespreking door Dr. Leo Michielsen
Het aconfessionele individu en de gemeenschap, R. Vrielynck
Enkele ideeën over de internationale machtverhoudingen na 1945 - II, Dr. Juul Verhelst


16 maart 2019

De Oktobervraagstukken

Daniel Bensaïd, 1998

Een kritische terugblik op de Russische revolutie, nu al méér dan tachtig jaar geleden, brengt een aantal vragen met zich mee van zowel historische als programmatorische aard. De inzet is groot. Het gaat hier om niets meer of minder dan het al dan niet begrijpen van deze eeuw die nu op haar einde loopt. Het gaat erom het verleden te redden van de vergetelheid om zo een toekomst te vrijwaren die openstaat voor een revolutionaire praktijk. ...


13 maart 2019

De Internationale, 1965, maart, jg. 8

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
De crisis van de socialistische beweging in Nederland, H. Rubens
De CPN en de democratie, G.v.d. Sluis
Congo, G. Barendregt
De regeringscrisis, H. Rubens
De Verenigde Staten na de verkiezingen (3e deel – slot) de negerbeweging en de arbeidersbeweging, G. Barendregt
Maleisië in Zuidoost-Azië, Kromo
Bericht uit de Bouw, Henk de Vries


9 maart 2019

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1993, nr. 1, april, jg. 27

Redactioneel, Jos Wollens – Robert Crivit
Immanuel Wallerstein en het wereldsysteem-denken, Eric Vanhaute
De inkomenskloof op wereldschaal en de toekomst van het socialisme, Giovanni Arrighi
De inzet van het socialisme, François Houtart
Het einde van de ontwikkeling?, Rudolf Boehm
De barcode van het kapitalistisch wereldsysteem, André Mommen
De uitdaging van de mondialisering, Samir Amin
Boeken: De architectuur van de welvaartsstaat (Herman Deleeck) – De cultuur van tevredenheid (J.K. Galbraith) – Herfsttij van de 20ste eeuw (Rudi Van Doorslaer c.s.)
Personalia


5 maart 2019

De nationale kwestie

Michael Löwy, 1998

Tijdens dit vreemde einde van de eeuw zien we dat moorddadig nationalisme weer opgang maakt. We worden weer geconfronteerd met ‘etnische uitbarstingen’ en ‘stammentwisten’. Enkele financiële haaien zitten verwikkeld in een enorme concurrentiestrijd om de controle over de wereldmarkt. ...


4 maart 2019

De Internationale, 1964, september, jg. 8

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
Loonpauze?, H. Rubens
De emancipatie van de vrouw in de kunstbedrijven
Pagina’s uit de geschiedenis van de Algerijnse revolutie: “De Boerderijen van de Zon”
Hij die nog nooit gevaren heeft die weet niet hoe de zeeman leeft, Henk de Vries
“De Waarheid” na drie jaar ... in het licht van 30 jaar..., H. Rubens


4 maart 2019

De twee-eenheid van de kapitalistische economie en staat

Geert Reuten, 2019

... Ik stel niet dat het kapitalisme hiermee op het punt staat te bezwijken. Wél stel ik dat het kapitalisme zoals dit vanaf rond 1870 bestaan heeft, zich ontwikkelt naar een onmogelijke constellatie. ...


3 maart 2019

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1992, nr. 2, juni, jg. 26

Redactioneel, Willy Courteaux
HET INDIVIDU ALS COLLECTIEF PROJECT OF HET COLLECTIEF ALS INDIVIDUEEL PROJECT?, Eric Rosseel
HEEFT EEN COLLECTIEF SOCIALISTISCH PROJECT GEEN TOEKOMST MEER?, Paula Burghgraeve
HET INDIVIDU EN HET SOCIALISME ALS COLLECTIEF PROJECT Filosofische beschouwingen, Hubert Dethier
MARX EN DE MORAAL Het Angelsaksisch debat over Marx, ethiek en rechtvaardigheid, Stefano Petrucciani
‘DE VRUCHTEN VAN DE ARBEID’ Privé-eigendom en morele gelijkheid, Norman Geras
SIGNALEMENT
Personalia


2 maart 2019

De Internationale, 1964, juli, jg. 8

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
Van de drup in de regen, H. Rubens
Uit de bouw, Henk de Vries
Het rapport Soeslov
Berichten van de PAIGC
De Algerijnse Revolutie na het FLN-Congres, M. Pablo
Alimim overleden, Tjokro
De onuitgegeven brieven van Gramsci (1926), (K.S. Karol, Le Monde)
Commentaar op het artikel van Karol, G. Barendregt


2 maart 2019

Rosa Luxemburg – revolutionaire en theoretica van het marxisme

François Vercammen

Rosa Luxemburg is één van de briljantste theoretici in het marxisme. En als dusdanig één van de weinige vrouwelijke militanten die algemene erkenning genoot in een Tweede Internationale waar het patriarchaal gedrag nog hoogtij vierde. Haar uitzonderlijke analytische capaciteiten heeft ze zonder pedanterie ten dienste van de arbeidersbeweging gesteld o.m. door zelf op het terrein keihard te militeren. Zij was een onafhankelijke persoonlijkheid die niet aarzelde in de polemiek te gaan tegen de reformistische vleugel van de partij en de vakbonden (in Duitsland). Zij debatteerde ook vlijmscherp, binnen de revolutionaire linkerzijde, o.m. tegen Lenin inzake de opvatting van de partij (1902-1904), het recht op zelfbeschikking der volkeren en de democratie in de Sovjetstaat (1918). ...


1 maart 2019

Bevecht Liberalisme

Mao Zedong, 1937

Wij staan voor actieve ideologische strijd omdat dat het wapen is om eenheid binnen de partij en revolutionaire organisaties in ons klassebelang te verzekeren. Iedere communist en revolutionair zou dit wapen moeten gebruiken. ...


25 februari 2019

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1985, nr. 4, oktober, jg. 19

Redactioneel, Koen Raes
Het nieuwe revisionisme, Ralph Miliband
Naar een bevrijdingstheologie, Carlos Lenkersdorf
De rol van wetenschappers in de moderne oorlogsvoering, Bruno Vitale
Recht op antwoord
Boekbesprekingen
The making of an Atlantic Ruling Class, Dany Jacobs