Andere talen: AF AR BN CA CS DA DE EL EN EO ES ET EU FA FI FR HE HI HU HY ID IS IT JA KA KO KU MK ML NE NO OC PA PL PS PT RO RU SD SH SI SK SL SQ SV SW TA TH TL TR UR VI ZH

Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de tabel met alle teksten raadplegen, in de tabel kan u selecteren volgens behoefte. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk. Wij hebben ook een logboek.

Rechtstreeks naar een auteur:

Het Marxistisch Internet-Archief wil een gemakkelijke toegang verlenen tot de werken van marxistische schrijvers, in het bijzonder deze die ons ontvallen zijn. U kan onze geschiedenis nalezen op een Engelstalige Wikipedia-pagina. Het Marxistisch Internet-Archief is compleet partij en organisatorisch onafhankelijk en zelfstandig. Het wordt gemaakt door onbetaalde vrijwilligers.

Mee werken?  Werk mee!

12 juli 2019

De Internationale, 1989, juni, nr. 31

Europese burgerij - migranten en Europa - milieu - EU en vrouwenrechten - Socialistische pan-Europese antwoorden op de crisis

7 juli 2019

Marxistische economische theorie nuttig en noodzakelijk

Ernest Mandel, 1976

Voor de marxisten zijn het noch verhoudingen tussen dingen, noch verhoudingen tussen mensen en dingen, noch verhoudingen tussen individuen die aan de basis liggen van het economisch gebeuren, maar verhoudingen tussen maatschappelijke groepen. Het proces van goederenvoortbrenging en -verdeling is een maatschappelijk proces, een proces dat beantwoordt aan en gesteund is op specifieke verhoudingen tussen maatschappijgroepen, genoemd: klassen. ...


29 juni 2019

Lenins ‘Wat te doen?’

Robbert van der Vos, 1998

In het artikel Lenin en het vraagstuk van de Partij behandelt François Vercammen Wat te doen binnen de context van de ontwikkeling van Lenins denken over partijvorming. Hij geeft ook aan dat Wat te doen niet ‘op het eerste gezicht’ gelezen mag worden, maar beoordeeld moet worden in samenhang met de problemen van politieke oriëntatie die Lenin wilde oplossen, dus nauw verbonden met de sociale en de politieke toestand van het moment. ...


27 juni 2019

Lenin over de volksopvoeding

Fons Pycke, 1998

Reeds lang vóór de grote socialistische Oktoberrevolutie van 1917 streed de Communistische Partij van de Sovjet-Unie onder leiding van Lenin voor het wapenen van het proletariaat met kennis en voor de politieke opvoeding ervan. De partij zag hierin de onvermijdelijke voorwaarde voor de voorbereiding op het overnemen van de macht en voor de omvorming van een burgerlijke samenleving tot een socialistische maatschappij, ...


27 juni 2019

De linkse stroming, een kinderziekte van het communisme

Jakob Wedemeijer, 1998

Een van de meest gelezen en geciteerde werken van Lenin is zijn boek ‘De linkse stroming’. Alle reden om deze brochure nader te bekijken op zijn actualiteit. ...


24 juni 2019

De dreigende catastrofe en hoe die te bestrijden

Rob Gerretsen, 1998

In mijn oude exemplaar (uitgeverij Progres in Moskou) van De dreigende catastrofe en hoe die te bestrijden zit voorin een grote ronde oranje sticker geplakt met een vuist in het midden en op de rand geschreven: “Onafhankelijk Havenarbeiderskomitee alleen zijn we niets! verenigd zijn we machtig,”. Misschien zijn de komma en het uitroepteken per ongeluk verwisseld. Een herinnering aan de Rotterdamse haven in de jaren zeventig. ...


23 juni 2019

De filosofieschriftjes

Frank Slegers, 1998

De filosofische geschriften van Lenin vallen uiteen in twee delen. Materialisme en empiriocriticisme is een werk dat aansluit bij de marxistische traditie van Kautsky, Plechanov en co. Zij formuleerden een evolutionair en deterministisch marxisme: de objectieve wetten maken de geschiedenis; ieder land heeft hetzelfde vooraf vastgelegd pad van ontwikkeling te volgen; enz. Daarnaast zijn er de “filosofieschriftjes” van Lenin ...


22 juni 2019

Lenin en het vraagstuk van de Partij

François Vercammen, 1998

Het “leninistisch model” werd soms heilig verklaard, of tenminste beschouwd als doorslaggevend op het vlak van de revolutionaire organisatie. Symbool daarvoor staat Lenins Wat te doen? François Vercammen bekijkt in dit artikel deze tekst opnieuw. Hij doet dit door hem te situeren in de ontwikkeling van Lenins denken. Zo komt hij tot een nieuwe balans van Lenins bijdrage. ...


18 juni 2019

De Internationale, 1965, juni, jg. 8

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie

Lonen moeten beperkt blijven — 20 % huurverhoging, H. Rubens
Santo Domingo, G. Barendregt
Uitsluitingen in de bouw, Henk de Vries
Suriname, A.R. Haakmat
NVV en BVD
Jaagsysteem bij Kromhout, Piet Joosten [niet opgenomen - MIA]
Asturië 12 maart 1965
Studentenvakbeweging en mythe, D.D.
ANGB: maakt royementen ongedaan!, Graficus
De resoluties van de CPN, E.J.
Vietnam, S.L.D.

17 juni 2019

Hoofdstuk 7 Proletarisch klassenbewustzijn

Basis en bovenbouw — Franz Jakubowski, 1974

De werkelijkheid is dezelfde voor bourgeoisie en proletariaat. Beide klassen zijn onderworpen aan dezelfde vervreemding, voor beide geldt de verdinglijking. De vraag is nu, of de sociale positie van het proletariaat, verschillend van die welke de bourgeoisie in dezelfde kapitalistische werkelijkheid inneemt, het proletariaat andere kennismogelijkheden geeft dan de bourgeoisie, ...


13 juni 2019

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1985, nr. 3, jg. 19

Vlaamse culturele autonomie – Redactioneel, Koen Raes
De volkse aard herrezen. Woordspeling nationalisme en de Europese doorbraak van nieuw rechts, Frank Joostens
De integriteit van de intellectueel: Walter Benjamin, Leo Loewenthal
Veertig jaar later : de rechterzijde en het verzet, Dirk Martin
Diogenes, Heidegger en de antifilosofie van Sloterdijk, Ludo Abicht
Standpunt – Vrede, mensenrechten en Oosteuropese vredesbewegingen, Lucien Bollaert
Boekbesprekingen: Europa eenmaal andermaal (André Mommen) – Karol Wojtyla (Ludo Abicht) – Wedstrijd zonder winnaars (Joop de Kort) – Operatie staatsveiligheid en Geheime oorlog in Europa (Koen Raes)


12 juni 2019

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1979, nr. 2, jg. 13

Ten geleide, Jaak de Boever
De Vlaamse socialisten en een progressief beleid in Vlaanderen - resultaat van een gesprek tussen 4 Jongsocialisten
Enkele bedenkingen nopens het eventueel verband tussen technologische ontwikkeling en tewerkstellingscrisis (het geval van de Belgische nijverheidssector), Marc Vandoorne
Dialoog
Waarom Aalst 1946-1955 en nadien?, R. De Smet
De strijd voor de hegemonie binnen het pluralisme, Bob Francis
Boekbespreking: “Over het Westers Marxisme” van Perry Anderson, Miel Dewilde
Vlaemsche kultuur – vertaling uit ‘France Nouvelle’


10 juni 2019

Hoofdstuk 6 De ideologie

Basis en bovenbouw — Franz Jakubowski, 1974

... Ideologie betekent in de eerste plaats een onwaar bewustzijn, dat niet overeenstemt met de werkelijkheid, deze niet adequaat vat en uitdrukt. De vraag die dan rijst is de volgende: wat is deze werkelijkheid eigenlijk, of nauwkeuriger: wat verstaat de materialistische geschiedenisopvatting onder ‘werkelijkheid’? ...


9 juni 2019

De Internationale, 1965, mei, jg. 8

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie

O.a. over: Amilcar Cabral in Nederland - Bouwpatroons - Manifest van de Latijns-Amerikaanse bevrijdingsbeweging - de bureaucratie in de eerste arbeidersstaat - ...en een politieke kat

6 juni 2019

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1978, nr. 3, jg. 12

Ten geleide, Jaak de Boever
Eurocommunisme en de KPB, Jef Turf
Iets over historische dimensie, Leo Michielsen
Dialoog: ‘Voor een marxistische filosofie die beantwoordt aan onze identiteit’ (VMT 1978, nr. 1)
— reactie van Robert Blansaer
— reactie van Jo Op de Beeck
In memoriam Lelio Basso, Koen Raes
Over arbeidersbeweging en Vlaamsgezindheid, Jan Debrouwere
Boekbesprekingen
– Van Isacker en de retro-mode (Leo Michielsen)
– Bij de Nederlandse vertaling van Emma Goldmans Memoires (Bob Carlier)
– Een dossier over de USSR (R. Gutwirth)
– Jean Rony: Trente ans de parti: un communiste s’interroge (Jan Vermeersch)
– Het onbehagen van Ivan Illich (Koen Raes)
– Bedenkingen bij een Kritak-dossier ... en bij de Sovjet-Unie (Jan Vermeersch)


4 juni 2019

Hoofdstuk 5 De verdinglijking

Basis en bovenbouw — Franz Jakubowski, 1974

In hoofdstuk 2 wezen wij reeds op de centrale betekenis van de arbeidsdeling in het systeem van het historisch materialisme. Pas de scheiding van geestelijke en lichamelijke arbeid maakte het bestaan mogelijk van een bewustzijn, dat zich inbeeldt onafhankelijk te zijn van de materiële feiten. De ideologie, d.w.z. het onware bewustzijn vindt hierin haar oorsprong. Op dit vraagstuk van het onware bewustzijn zullen wij thans nader ingaan. ...


3 juni 2019

Toestanden, 1982, sept., jg. 2

Omroep en kapitalisme. De politiek-economische analyse van de openbaar-rechterlijke omroep, J.C. Burgelman
Een asymmetrische kans op revolutie?, Gert Veraa
Revoluties en de wereldhistorische ontwikkeling van het kapitalisme, Theda Skocpol en E.K. Trimberger
De modernisering van de westerse samenleving en het ontstaan van het nieuwe politieke denken: de vooruitgeworpen schaduw van Leviathan, Ronald Commers
Gemeenteverkiezingen: zie je er nog wat in?, Jean Eyckmans
Repliek, Piaget-Marx. Antwoord op R. Commers’ twijfels over een vergelijking, Leo Apostel
Boekbesprekingen – Praxis International (Ronald Commers) – De teloorgang van de Belgische bourgeoisie (Mark Van Ryssen) – De tegenstrijdigheden van Antonio Gramsci (DanyJacobs) – Van economische crisis tot erger, polekar (Eddy Decreton)