Andere talen: AF AR BN CA CS DA DE EL EN EO ES ET EU FA FI FR HE HI HU HY ID IS IT JA KA KO KU MK ML NE NO OC PA PL PS PT RO RU SD SH SI SK SL SQ SV SW TA TH TL TR UR VI ZH

Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de tabel met alle teksten raadplegen, in de tabel kan u selecteren volgens behoefte. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk. Wij hebben ook een logboek.

Rechtstreeks naar een auteur:

Het Marxistisch Internet-Archief wil een gemakkelijke toegang verlenen tot de werken van marxistische schrijvers, in het bijzonder deze die ons ontvallen zijn. U kan onze geschiedenis nalezen op een Engelstalige Wikipedia-pagina. Het Marxistisch Internet-Archief is compleet partij en organisatorisch onafhankelijk en zelfstandig. Het wordt gemaakt door onbetaalde vrijwilligers.

Mee werken?  Werk mee!

18 januari 2019

De lange mars der emancipatie

9e hoofdstuk: Voorkoming van revoluties

Willem Frederik Wertheim

Dit negende hoofdstuk houdt zich bezig met de vraag of het mogelijk is revoluties door bepaalde strategieën te voorkomen. Ik zal in het bijzonder aandacht besteden aan strategieën of maatregelen die in een betrekkelijk vroeg stadium worden ontwikkeld of genomen, en die ten doel hebben het gevaar van een revolutionaire omwenteling af te wenden voordat het punt is bereikt waar geen terugkeer meer mogelijk is. Waar het in dit hoofdstuk vooral op aankomt is, op basis van het beschikbaar historisch materiaal en van de bestaande literatuur, vast te stellen in hoeverre zulk een beleid succesvol kan worden geacht – en zo ja, of het meer verschaft dan enkel maar uitstel van executie. ...


15 januari 2019

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1980, nr. 3, jg. 14

Over de aanhouding van KP’ers in 1941, Vietnam, productieve en niet-productieve arbeid, R. Barthes en taal ...


14 januari 2019

De lange mars der emancipatie

8ste hoofdstuk: Toestanden en tendenties in de Derde Wereld

Willem Frederik Wertheim

Er is geen twijfel mogelijk dat vanaf de Tweede Wereldoorlog de problematiek van revolutie of evolutie grotendeels draait om de situatie in de niet-industriële landen van de zogenaamde Derde Wereld. Het zijn deze landen waarop de ellende van het onderontwikkeld zijn, die zo afsteekt bij de technische vooruitgang en materiële welvaart welke het geïndustrialiseerde deel van de wereld heeft weten te bereiken, zwaar blijft drukken. Zij zijn niet alleen maar achtergesteld in vergelijking met de landen waar de rijkdom zich opzamelt – er is ook reden genoeg om vol te houden dat het ten dele hun nood en ellende is die de voortgaande accumulatie van rijkdom in de industriële wereld mogelijk heeft gemaakt. ...


11 januari 2019

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1980, nr. 1, jg. 14

Alle artikelen als PDF; o.a. over marxistische filosofie, Van Rossem, de Staat, ...


10 januari 2019

De lange mars der emancipatie

7e hoofdstuk: Ontstaan en verloop van revoluties

Willem Frederik Wertheim

Kunnen we iets van een regelmaat ontdekken in de wijze waarop revolutionaire bewegingen zich ontwikkelen vanaf hun geboorte, en verder hun stormachtige loop voltooien tot aan de eindfase? De meest bekende poging om zulk een stereotype opeenvolging van gebeurtenissen uit te werken is die van Crane Brinton in zijn The Anatomy of Revolution. ...


8 januari 2019

De Internationale, 1963, sept., jg. 7

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
Over Algerije (slot), automatisering, de communistische beweging, arbeidsbemiddeling en winstoogmerk ...


6 januari 2019

De lange mars der emancipatie

6e hoofdstuk: Het begrip revolutie en typen van revolutie

Willem Frederik Wertheim

Er is een bekend verhaal: toen Lodewijk XVI op de late avond van de veertiende juli 1789 werd bericht dat er een aanval op de Bastille was gedaan, reageerde hij met de woorden dat dit wel een ‘opstand’ leek. De hertog de la Rochefoucauld Liancourt moet hem toen geantwoord hebben: ‘Sire, ce n’est pas une révolte, c’est une révolution!’ ...


2 januari 2019

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1979, nr. 4, jg. 13

Alle artikelen als PDF; o.a. over De Morgen, kernraketten, taal, homoseksualiteit, vormingswerk, ...


1 januari 2019

De lange mars der emancipatie

5e hoofdstuk: Naar een dynamisch maatschappijmodel

Willem Frederik Wertheim

In de vorige hoofdstukken heb ik geprobeerd het evolutiebegrip in zijn oude glorie te herstellen. Maar dit is nog bij lange na niet voldoende wanneer het erom gaat een nieuw samenlevingsmodel te ontwerpen, dat dynamisch genoeg is om zowel evolutie als revolutie als verschijnselen, die aan het maatschappelijk proces inherent zijn, te omvatten. ...


29 december 2018

De lange mars der emancipatie

4e hoofdstuk: Snelle groei en moeizame vooruitgang

Willem Frederik Wertheim

... We hebben eerder gezien dat al in de ‘roaring twenties’ het negentiende-eeuwse vooruitgangsgeloof sterk aangetast was, hetgeen zich in de Verenigde Staten uitte in een theoretische verwerping van de evolutiegedachte. Toch bleef in Noord-Amerika een ondertoon van optimisme heersen – al geloofde men niet in de noodzaak en het nut van revoluties, men geloofde in zijn hart wel degelijk aan een voortgaande groei, zowel van de techniek als van het welvaartspeil ...


26 december 2018

De Internationale, 1963, aug., jg. 7

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
Over Algerije, India, Engeland en de VS, Kennedy, de Katholieke Kerk, Italiaanse communisten, het conflict China en Rusland ...


25 december 2018

De lange mars der emancipatie

3e hoofdstuk: De veranderlijke tijdsfactor

Willem Frederik Wertheim

De negentiende-eeuwse evolutionisten schijnen zich maar betrekkelijk weinig te hebben aangetrokken van het theoretische probleem dat de menselijke samenlevingen zo ongelijk van ontwikkelingsniveau zijn. ...


19 december 2018

De Internationale, 1963, juni, jg. 7

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
Over de verkiezingen, vakbeweging, Algerije, de CPSU, metaalstaking Bondsrepubliek, en de Italiaanse communisten ...


17 december 2018

De lange mars der emancipatie

2e hoofdstuk: Richting en gang der ontwikkeling

Willem Frederik Wertheim

Laten we eerst het meest fundamentele probleem aanpakken – de kwestie van objectieve maatstaven, of om Herbert Hochberg aan te halen, de ‘waarden-warboel’. ...


13 december 2018

De lange mars der emancipatie

Willem Frederik Wertheim

In de tweede helft van de negentiende eeuw vond het algemeen heersend geloof in vooruitgang zijn uitdrukking in evolutietheorieën. Darwin was erin geslaagd om het op zichzelf vaststaand verschijnsel van biologische evolutie te herleiden tot toevallige variatie en natuurlijke selectie, waarmee het acceptabel werd voor de negentiende-eeuwse wetenschap. Dit verleende ook gezag aan de beoefenaars van sociale wetenschappen die de geschiedenis der mensheid in evolutionaire zin probeerden te duiden. Geloof in een geleidelijke evolutie van de menselijke samenleving werd de overheersende visie onder de leidende sociologen. ...


11 december 2018

Toestanden, 1981, april, nr. 2, jg. 1

Socialistisch Theoretisch Tijdschrift
Over de staat, homobeweging en ...


7 december 2018

De Internationale, 1963, juli, jg. 7

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
Over de vakbeweging, teenagers in Amerika, Israël, de zwarten in Amerika, Castro en Cuba, de Belgische Communistische Partij, bewapening in Zuid-Afrika ...


6 december 2018

Migratie en kapitalisme

François Vercammen

De gebeurtenissen in en om St. Truiden bevatten in een notendop enkele van de belangrijkste maatschappelijke problemen van het hedendaags kapitalisme op wereldvlak: ingevoerde werkkrachten met het oog op overuitbuiting, misprijzen van de sociale wetgeving, medeplichtigheid van de burgerlijke staat, toeloop van bijkomende immigranten onder druk van de ellende in de Derde Wereld en in Oost-Europa, ...


4 december 2018

De Internationale, 1963, nr. 1, mei, jg. 7

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
O.a. over de Nederlandse partijsituatie en de arbeiders, Antistakingswetten in België, politieke hoofdproblemen door M. Pablo, de studentenvakbond, “Spionnen voor de vrede”, de revolutie in “Portugees” Guinee ...


3 december 2018

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1979, nr. 1, jg. 13

Themanummer over Tijl Uilenspiegel ... Alle artikelen als PDF.


2 december 2018

Verlicht despotisme in het Europa van de dolle koeien

François Vercammen

... enkele tientallen politici en experten die er over de werkloosheid palaverden en achter hun demagogie de ware inzet schuil hielden.