Andere talen: AF AR BN CA CS DA DE EL EN EO ES ET EU FA FI FR HE HI HU HY ID IS IT JA KA KO KU MK ML NE NO OC PA PL PS PT RO RU SD SH SI SK SL SQ SV SW TA TH TL TR UR VI ZH

Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de tabel met alle teksten raadplegen, in de tabel kan u selecteren volgens behoefte. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk. Wij hebben ook een logboek.

Rechtstreeks naar een auteur:

Het Marxistisch Internet-Archief wil een gemakkelijke toegang verlenen tot de werken van marxistische schrijvers, in het bijzonder deze die ons ontvallen zijn. U kan onze geschiedenis nalezen op een Engelstalige Wikipedia-pagina. Het Marxistisch Internet-Archief is compleet partij en organisatorisch onafhankelijk en zelfstandig. Het wordt gemaakt door onbetaalde vrijwilligers.

Mee werken?  Werk mee!

17 november 2018

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1981, nr. 1, maart, jg. 15

Over psychoanalyse, de linkerzijde, reformisme ... Alle artikelen als PDF.


16 november 2018

De Internationale, 1962, nr. 7

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
O.a.: loonpolitiek in Nederland, de Europese arbeidersbeweging, Indonesië, Tripolis, Angola ...


15 november 2018

Associatieve democratie

Lode Van Outrive, 1999

Het geloof in de politici en in de politieke instellingen gaat duidelijk in dalende lijn, evenals de deelneming aan verkiezingen. Maar gelukkig blijft het vertrouwen in de democratische beginselen opvallend sterk. Dit alles zou een reden kunnen zijn opdat de verantwoordelijke politieke leiders er dan ook werk zouden van maken om de ‘machinerie’ beter te doen functioneren, maar dom genoeg doen ze dat niet. Het behoud van macht lijkt wel het voortdurend streefdoel te zijn ...


13 november 2018

De Internationale, 1962, nr. 6

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
Een tekst van Abdelkrim! ✘ ✘ ✘
Verder o.a. een interview met Ben Bella, over Irian, Indonesië ...


12 november 2018

Treur, o geliefde zwarte broeder

Patrice Lumumba

O Zwarte, sinds zovele eeuwen menselijk vee,
Al de winden van de hemel verstrooien je asse. ...


12 november 2018

De Internationale, 1962, nr. 5

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
O.a. over Algerije, gelijk loon voor man en vrouw, NVV-congres ...


11 november 2018

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1993, nr. 2, juli, jg. 27

O.a. over Vlaanderen en over solidariteit.


11 november 2018

De Internationale, 1962, nr. 3

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
O.a. over Nederland, Angola, West-Irian [Papoea], Franco, ...


10 november 2018

Ernest Mandel en de revolutionaire capaciteit van de arbeidersklasse

François Vercammen

Loopt er een rode draad door het werk van Ernest Mandel, dan is het wel die van de arbeidersklasse als revolutionaire en emancipatorische kracht, die in staat is door haar zelfactiviteit de overgang van het kapitalisme naar het socialisme door te voeren. ...


7 november 2018

Het Cordon Sanitaire, 1996

Een extra nummer van Charta 91
... Het Cordon Sanitaire heeft zo zijn eigen geschiedenis. Doorheen de jaren werden verscheidene pogingen ondernomen om het Vlaams Blok politiek te isoleren. De bedoeling daarvan was steeds: ...


6 november 2018

De Internationale, 1962, nr. 1

Tijdschrift van de Vierde Internationale
O.a. over Natalia Trotski, Algerije, CPSU, ...


5 november 2018

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1995, nr. 3, september, jg. 29

O.a. over Ernest Mandel, Leo Apostel. Nationalisme en globalisatie.


5 november 2018

De Internationale, 1960, nr. 3

Tijdschrift van de Vierde Internationale
O.a. over Raptis en Santen, de koloniale revolutie, Bizerte, ...


3 november 2018

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1994, nr. 4, december, jg. 28

O.a. over Wallerstein en het wereldsysteem.


1 november 2018

Martha Nussbaum: hoe concreet en praktisch filosofie kan zijn

Koen Dille, 2013

... Telkens ook merk je dat filosofie voor haar niet alleen correct denken betekent. Ook bestaat ze niet louter uit mooi uitgewerkte en logisch samenhangende – consistente en consequente – ideeën. Er is meer dan de pure rationaliteit en de juiste principes van Kant – de reine Vernunft – merkt ze ergens op. Mensen hebben ook emoties. ...


30 oktober 2018

De Internationale, 1960, nr. 2

Tijdschrift van de Vierde Internationale
O.a. over Cuba, Raptis en Santen, Sovjet-Unie, politieke situatie in Nederland, de staking van 60-61, over de vrouw, marsen tegen de atoombom


30 oktober 2018

Toestanden, 1981, nr. 3, augustus, jg. 1

Ten geleide, Rudy Nuyens
De politieke wetenschap en het Belgisch politiek systeem, Alain Meynen
Ideologie en macht, Jan Servaes
Methodologische problemen bij het bepalen van de klassenatuur van de burgerlijke staat, Ernest Mandel
Derde wereld en technologietransferten: het geval Eternit, GRESEA
Staal: om het roest te verwijderen de sector amputeren?, Marc Van Ryssen
Boekbesprekingen


29 oktober 2018

Meer dan een halve eeuw engagement

Eric Corijn, 2018

... mei ’68! Het was inderdaad een tijd waarin de bestaande orde in al haar geledingen aan een kritisch onderzoek werd onderworpen en dat, meestal vanuit basisbewegingen, andere praktijken werden ingevoerd en uitgetest. Het was een tijd waarin de naoorlogse orde voor het eerst werd gewogen en ... te licht bevonden. Een andere wereld was nodig. En, een andere wereld leek ook mogelijk. ...


24 oktober 2018

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1991, nr. 2, juni, jg. 25

Redactioneel, W. C.
Over idealisme en materialisme: Antonio Gramsci, Sonja Lavaert
Staat en burgerlijke samenleving in België: een Gramsciaanse analyse van een geblokkeerde revolutie, André Mommen
Is de democratie van de rechtvaardigheid en de gelijkheid een alternatief voor de democratie van de vrijheid en de tolerantie?, Lode Frederix
Latijns-Amerika: de neoliberale democratie en het einde van de organische intellectuelen, A.E. Fernndez Jilberto
De catastrofe van het stalinisme, Jan Debrouwere
Postmodernisme: de realiteit van een mythe, Ludo Abicht


23 oktober 2018

De Internationale, 1962, nr. 4, juli

O.a. over “De Waarheid”, Indonesië, Europa, Vierde Internationale


21 oktober 2018

De Internationale, 1960, nr. 1

Over Frankrijk, Algerije en Zwart-Afrika, Vierde Internationale


16 oktober 2018

Voorbereidende discussie voor het 6e Wereldcongres

Balans, problemen en perspectieven van de koloniale revolutie


8 oktober 2018

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1994, nr. 3, september, jg. 28

[Ten geleide]
De verloedering van de Derde Wereld, W.A.S. Cornelis
De nieuwe wereldoverheersing van het kapitalisme. Problemen en vooruitzichten, Samir Amin
Het postkoloniaal imperialisme. Polarisatie en bevrijding, P. De Vos, F. Merckx, M. Vandepitte, D. Van Duppen
Levensonderhoudende activiteiten voorbij de loonarbeid, Otto Ullrich
Politieke beweging in het ACW revisited, Jef Vermaere
Boeken:
Wereldorde en machtpolitiek. (Kees van der Pijl)
Een onvoltooid beleid. (Luc Reychier, red.)
Histoire de la Communauté Européenne du Charbon et Acier (D. Spierenburg en R. Poidevin)
Kiezen is verliezen. (Jaak Billiet, ed.)
Naar individuele rechten in de sociale zekerheid? (Nederlandtalige Nationale Vrouwenraad)
Het VLD-alternatief. (Hans Bonte, ed.)
Een verlangen naar ontroostbaarheid. (Patricia de Martelaere)
Personalia


7 oktober 2018

De Internationale, 1949, nr. 1, november

De ontwikkeling van de Eenheids Vak Centrale – Het stalinisme in de vakbeweging, H. Langendijk


27 september 2018

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1992, nr. 3, september, jg. 26

Redactioneel, Willy Courteaux
Het Noord-Zuid conflict en de UNCED, Alex Fernéndez Jilberto
Business as usual. Industrie en democratie op UNCED, Mikaëi Nyberg - Bertram Zagema
Marxisme en ecologie: de noodzakelijke dialoog, Marijke Colle
De technologiekritiek van een groen socialist, Jef Peeters
Tegen of buiten de welvaartsstaat? De Groenen op zoek naar een nieuwe vorm van solidariteit, André Mommen
Murray bookchins ecologisch humanisme. Een alternatief voor het diepte-ecologisch ecocentrisme?, Roger Jacobs
Boek – Het Belgisch Migrantendebat
Personalia


26 september 2018

De dans van de dialectiek

Bertell Ollman, 2000

De dialectiek is altijd een van de belangrijke methodologische principes geweest, waarmee het revolutionaire marxisme zich onderscheidde van andere politieke en wetenschappelijke stromingen. Zo kritiseerde Trotski eind jaren dertig bijvoorbeeld de Amerikaanse ‘radicale’ intellectuelen, die het marxisme aanvaardden, maar zonder de dialectiek. ...


26 september 2018

Commentaar bij Bertell Ollmans Dans van de dialectiek

Joost Kircz, 2000

Het artikel van de politicoloog Bertell Ollman probeert met brede streken het belang van de dialectiek voor het huidige tijdsgewricht aan te geven. Omdat de dialectiek de essentie van het revolutionair socialistisch denken behelst is zo’n poging belangrijk. Helaas moeten we spreken van een geheel mislukte poging. ...


26 september 2018

Het verrassend beeld van de helden van Oktober in het allereerste sovjetproza

Irene Sokologorsky, 2000

Veel sovjetromans en lange novellen uit de jaren ’20 gaan over de revolutie: Tchapaev van D. Fourmanov (1923), De ijzeren stortvloed van A. Serafimovitch (1924), en De week van Ju. Libedinski (1922). Telkens zijn deze boeken opgebouwd rond het beeld van een politiek bewuste revolutionair, die weet dat hij deelneemt aan een wereldbeweging, en die de inzet kent. Hij is vastbesloten een nieuwe samenleving op te bouwen en gaat daarvoor de strijd aan. Maar de Russische literatuur onmiddellijk na 1917, vóór de vermelde bekende auteurs van de jaren ’20, gaf een ander beeld van de actoren van de revolutie. ...


26 september 2018

Europa en het Amerikaanse overwicht

Gilbert Achcar, 2000

De beroemde zin van Lord Ismay, van 1952 tot 1957 eerste secretaris-generaal van de NAVO, die zei dat het driedubbel doel van de NAVO was Amerika te verankeren in Europa, Rusland buiten te houden en een heropstanding te beletten van Duitsland (“to keep the Americans in, the Russians out, and the Germans down”), omschrijft goed hoe de leidende Britse kringen toen de essentie van de NAVO zagen. ...


26 september 2018

Marx en Engels op weg naar compleetheid

Rob Gerretsen, 2000

In 1996 publiceerden we in De Internationale 57 een geschiedenis van het MEGA-project, de lange en veelbewogen geschiedenis van de uitgave van het verzameld werk van Marx en Engels. De publicatie van de Marx Engels Gesamt-Ausgabe gaat inmiddels onverdroten voort. En daar is ook alle reden voor, ...


23 september 2018

Het begrijpen van (de verschrikkingen van) de geschiedenis

Michael Löwy, 1998

Naar aanleiding van het verschijnen van Theories and narratives. Reflections on the philosophy of history (Cambridge, Polity Press, 1995) van Alex Callinicos, schreef Michael Löwy een artikel, waarop Alex Callinicos weer reageerde. Hieronder volgt een licht bewerkte versie van beide artikelen, zoals ze verschenen in Critique Communiste. ...


23 september 2018

Tegen het fetisjisme van de financiële sector

Michel Husson, 1998

Om tot de kritische economen gerekend te worden moet je vandaag de “financiarisering” aanklagen, het toenemend gewicht van de financiële sector in het economisch gebeuren. Maar kan men de kwalen van het hedendaags kapitalisme herleiden tot de parasiterende rol van de financiële sector? Wordt de financiële sector geen fetisj, waaraan allerlei eigenschappen worden toegedicht, los van wat zich in de sfeer van de productie afspeelt? Wij willen enkele punten ter zake ophelderen. Als naar gewoonte gaan we eerst terug naar Marx. ...


22 september 2018

De miserie van het kapitaal

Frank Slegers, 1998

Zijn diagnostiek is dat het kapitalisme triomfeert, maar tegelijk vastgelopen is. Hij stelt zich een aantal vragen. Waarom is het kapitalisme niet in staat weer aan te knopen bij de harmonieuze werking van de naoorlogse jaren (de ‘Golden Sixties’)? Waarom doet zijn huidige werking meer denken aan de vooroorlogse periode? ...


21 september 2018

Arbeid, klasse, staat en globalisatie

Ellen Meiksins Wood, 1998

De arbeidersbeweging van de Verenigde Staten heeft nooit werkelijk een eigen politieke organisatie gehad: noch een socialistische, noch een sociaaldemocratische noch een Labourparty à la Groot-Brittannië; en de Democratische Partij heeft de arbeidersklasse nu nog minder te bieden dan vroeger. Vandaag is de Amerikaanse situatie echter minder uitzonderlijk dan vroeger omdat de gevestigde socialistische- en communistische arbeiderspartijen in Europa de banden met de arbeidersklasse volledig hebben afgesneden. Zij hebben afstand gedaan van de politiek en de taal van de klassenstrijd; de recente verkiezing van “New Labour”, die geneigd is alle banden met de vakbeweging te verbreken, heeft Groot-Brittannië in een politieke situatie geplaatst die erg lijkt op die van de Verenigde Staten: een eenpartijstaat met twee rechtervleugels. ...


17 september 2018

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1991, nr. 3/4, december, jg. 25

Redactioneel, Willy Courteaux
Wat verdwijnt en wat blijft, Marcus Bakker
Het einde van de Grote Dageraad, Göran Therborn
Na de putsch. Een gesprek met Roy Medvedev
De menopauze van het socialisme. Oost-Europa op zoek naar de markt, André Mommen
Welk Westen als toekomst voor het Oosten?, Bernard Tuyttens
Alternatief-linkse politiek en de nieuwe uitdagingen, Louis Van Geyt
Back to the future?, Jan Debrouwere
De vlam onder de asse, Jef Turf
Het communisme: het marxisme voorbij, Rudolf Boehm
Gesprek met Ludo Abicht, Robert Crivit - Jos Wolles


14 september 2018

Bryan Magee: de televisiefilosoof

Koen Dille, 2004

... Tijdens de paasvakantie van mijn tweede jaar [aan de universiteit van Oxford] vond ik kamers in het oosten van Oxford waar ik op z’n minst veertien dagen lang ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds uitsluitend met Das Kapital doorbracht – ik nam het werk in zijn eigen tempo in me op en legde het telkens weer neer als ik wilde herkauwen wat het beweerde, waarbij ik mijn overpeinzingen naar hartenlust net zolang voortzette als me beviel voor ik het boek weer ter hand nam, buiten ging wandelen om te mijmeren over essentiële passages en er ’s nachts in bed over nadacht. ...


12 september 2018

Politieke of sociale democratie

Max Adler, 1926

Over de democratie bestaan tal van vraagstukken: of het algemeen kiesrecht er een voldoende politieke vorm voor is, dan wel de directe wetgeving door het volk – welke plaats er het parlementarisme bij inneemt en of het parlement niet door zelfbestuur van de gemeenten en door de schepping van verschillende economische vertegenwoordigende instellingen moet worden aangevuld...


4 september 2018

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1989, nr. 1, maart, jg. 23

Redactioneel. De echte voedingsbodem van extreem-rechts ligt niet in het migrantenprobleem, Jef Turf

De militaire sector : economische en politieke afhankelijkheid voor ontwikkelingslanden en industrielanden, Philip Nauwelaerts

De regulatietheorie voorbij. De kapitalistische ontwikkeling als open proces met een komplex referentiekader, Uwe Becker

Guatemala. De onderdrukte schreeuw naar land, Ludo Abicht

Discussie : migranten en racisme

Aankondiging


3 september 2018

De nieuwe interventiepolitiek van Washington

David N. Gibbs, 2001

De oorlog van de NAVO in 1999 tegen Servië vormt een intellectuele uitdaging voor linkse mensen die tegen de interventie waren. Enerzijds betwijfelen critici of de opgevoerde humanitaire motieven met betrekking tot het lot van de Kosovo Albanezen de reden waren voor de VS om deze oorlog te beginnen. Anderzijds, als humanitaire motieven het gedrag van de VS niet kunnen verklaren, wat kan dat dan wel? ...


3 september 2018

De gevolgen van de globalisering van de economie op gezin en seksualiteit

Anke Hintjens, 2001

Wat men de globalisering van de wereldeconomie noemt is eigenlijk een veralgemening, een uitbreiding van de markmechanismes. Niet enkel worden alle landen van de wereld verplicht volgens deze principes te werken, ook meer en meer terreinen van het maatschappelijke leven worden onderworpen aan de marktmechanismes. Dit betekent dat men niet uitgaat van de concrete behoeftes van de mensen maar alles gaat baseren op het zogenoemde systeem van vraag en aanbod. ...