Historia-arkisto

 


Venäjän vallankumous 1917
Suomen vallankumous 1918
Komintern 1919–1943

Työväenliikkeen historiaa
Muistelmia

 


Venäjän vallankumous 1917

Aikalaiskeskustelua Venäjän vallankumouksesta (valikoima)

 


Suomen vallankumous 1918

Hannes Ryömä: Vallankumousvuoden tapahtumista (1918)
Evert Huttunen: Sosialidemokraattinen puoluejohto ja kansalaissota (1918)
K. H. Wiik: Kovan kokemuksen opetuksia (1918)
Alex Halonen: Suomen työväki ja väkivaltaiset menettelytavat (1923)
M. S. Svetšnikov: Vallankumous ja kansalaissota Suomessa (1925)
Alex Halonen (toim.) Suomen luokkasota. Historiaa ja muistelmia (1928)
Yrjö Sirola (toim.): Suomen työväen vallankumous. Arvioita ja itsekritiikkiä (1928)
E. Nissinen (toim.): Proletaarisen vallankumouksen rintamilta (1935)

 


Kommunistinen internationaali (1919–1943)

Kommunistisen internationaalin II kongressin manifesti ja päätökset (1920)
Kommunistisen Internatsionaalen III:n kongressin teesit ja päätökset (1921)
Clara Zetkinin, Lucie Colliardin ja Aleksandra Kollontain puheet Kommunistisen Internationalen 3. maailmankongressissa, Moskovassa heinäkuun 8 p:n istunnossa (1921)

 


Kommunistisen, sosialistisen ja työväenliikkeen historiaa

Sidney & Beatrice Webb: Englannin ammattiyhdistysliikkeen historia (1894)
Karl Kautsky: Sosialismin historia I (1895)
Karl Kautsky (toim.): Sosialismin historia II (1895)
Nestori Parkkari: Väkivallan vuodet (1960)
Nuoret taistelun tiellä. Suomen vallankumouksellinen nuorisoliike v. 1900–1944 (1970)

 


Muistelmia

Nestori Parkkari: Suomalaisessa keskitysleirissä (1955)
Elli Parkkari: Paremman huomisen puolesta (1993)