Lehtiarkisto

 


 

Sosialistinen aikakauslehti (1906–1908)

SDP:n julkaisema teoreettis-poliittinen aikakauslehti. Toimituskunnan muodostivat Edvard Gylling, Otto Wille Kuusinen, Yrjö Sirola ja Sulo Wuolijoki. Ensimmäisen numeron pääkirjoituksen mukaan lehti noudatti »uusaikaisen sosialidemokratian n. k. marxilaista suuntaa».

 

Sosialidemokraattinen aikakauslehti (1920)

SDP:n julkaisema teoreettis-poliittinen aikakauslehti. Toimituksen muodostivat K. H. Wiik, J. W. Keto, Väinö Voionmaa ja J. Peräläinen. Lehti seurasi kautskylaisen sosialidemokratian linjaa painottaen luokkataistelua, kansanvaltaista kehitystä ja Neuvosto-Venäjällä käytettyjen menetelmien arvostelua.

 

Sosialistinen politiikka (1972–1991)

Sosialistisen opiskelijanuorison keskusliiton (SONK) julkaisema teoreettis-poliittinen aikakauslehti, joka kehitteli »marxilaista sosialidemokratiaa» vastapainoksi kommunisteille; entisen päätoimittaja Risto Kolasen mukaan SoPo oli »ainoa vasemmistolehti, joka 1970-luvun puolivälissä julkaisi teoreettisesti painottuneita kriittisen rehellisiä arvioita Itä-Euroopan valtiososialistisista yhteiskunnista».