Lehtiarkisto

 


 

Työmies (1895–1918)

Suomen ylivoimaisesti suurin ja arvostetuin työväenlehti, joka määräsi suureksi osaksi työväenliikkeen linjan ja sävyn. Työmiehen asemaa muihin työväenlehtiin nähden vahvisti sekin, että sen toimituskunnasta löytyi runsaasti kielitaitoisia henkilöitä, jotka pystyivät seuraamaan vieraskielistä kirjallisuutta. Pitkäaikainen päätoimittaja Edvard Valpas oli koko työväenliikkeen merkittävä linjanvetäjä.

 

Sosialistinen aikakauslehti (1906–1908)

SDP:n julkaisema teoreettis-poliittinen aikakauslehti. Toimituskunnan muodostivat Edvard Gylling, Otto Wille Kuusinen, Yrjö Sirola ja Sulo Wuolijoki. Ensimmäisen numeron pääkirjoituksen mukaan lehti noudatti »uusaikaisen sosialidemokratian n. k. marxilaista suuntaa».

 

Sosialidemokraattinen aikakauslehti (1920)

SDP:n julkaisema teoreettis-poliittinen aikakauslehti. Toimituksen muodostivat K. H. Wiik, J. W. Keto, Väinö Voionmaa ja J. Peräläinen. Lehti seurasi kautskylaisen sosialidemokratian linjaa painottaen luokkataistelua, kansanvaltaista kehitystä ja Neuvosto-Venäjällä käytettyjen menetelmien arvostelua.

 

Sosialistinen politiikka (1972–1991)

Sosialistisen opiskelijanuorison keskusliiton (SONK) julkaisema teoreettis-poliittinen aikakauslehti, joka kehitteli »marxilaista sosialidemokratiaa» vastapainoksi kommunisteille; entisen päätoimittaja Risto Kolasen mukaan SoPo oli »ainoa vasemmistolehti, joka 1970-luvun puolivälissä julkaisi teoreettisesti painottuneita kriittisen rehellisiä arvioita Itä-Euroopan valtiososialistisista yhteiskunnista».