Vladimir Lenin

Anarkismi ja sosialismi

1901


Kirjoitettu: 1901
Julkaistu: Ensi kerran v. 1936 aikakauslehdessä »Proletarskaja Revolutsija» n:o 7
Suomennos: Tuntematon
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 5. osa, s. 318–321. Karjalais-suomalaisen SNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1954.
Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan.
Skannaus & oikoluku: Miika Salo
HTML: Joonas Laine


 

Teesit:

1) Anarkismi ei ole olemassaolonsa 35–40 vuoden (Bakunin ja Internationale 1866–) aikana (ja Stirneristä lukien paljon pitemmän ajan kuluessa) antanut mitään muuta kuin yleisiä fraaseja riistoa vastaan.

Yli 2.000 vuotta ovat nämä fraasit olleet liikkeessä. Puuttuu (α) riiston syiden ymmärtämistä; (β) sosialismiin johtavan yhteiskuntakehityksen ymmärtämistä; (γ) luokkataistelun ymmärtämistä sosialismin toteuttamisen luomisvoimana.

2) Riiston syiden ymmärtäminen. Yksityisomistus tavaratalouden perustana. Tuotantovälineiden yhteiskunnallinen omistus. Nil[1] anarkismilla.

Anarkismi on nurinpäin käännettyä porvarillista individualismia. Individualismi anarkismin koko maailmankatsomuksen perustana.

Pienomistuksen ja maalla harjoitettavan pientalouden puolustaminen.
Keine Majorität.[2]
Vallan yhdistävän ja organisoivan voiman kieltäminen.

3) Ei ymmärretä yhteiskunnan kehitystä — suurtuotannon merkitys — kapitalismin kehittymistä sosialismiksi.

(Anarkismi on epätoivon aikaansaannos. Raiteiltaan suistuneen intelligentin tai kulkurin, mutta ei proletaarin psykologiaa.)

4) Ei ymmärretä proletariaatin luokkataistelua.

Järjetön politiikan kieltäminen porvarillisessa yhteiskunnassa.

Ei ymmärretä työläisten järjestämisen ja kasvatuksen merkitystä.

Yleispätevinä lääkkeinä yksipuolisia, muusta yhteydestään temmattuja keinoja.

5) Mitä anarkismi, joka on aikoinaan ollut vallitsevana romaanisissa maissa, on antanut Euroopan uusimmassa historiassa?

— Ei mitään doktriinia, vallankumouksellista oppia, teoriaa.
— Työväenliikkeen pirstoutumisen.
— Täydellisen fiaskon[3] vallankumousliikkeen kokeiluissa (proudhonismi 1871, bakuninilaisuus 1873).
— Työväenluokan alistamisen porvarillisen politiikan alaiseksi politiikan kieltämisen varjolla.

 


Viitteet:

[1] — Nihil — ei mitään. Toim.

[2] — Ei minkäänlaista enemmistöä (s.o. anarkistit kieltävät vähemmistön alistumisen enemmistölle). Toim.

[3] — fiasko = epäonnistuminen. Toim.