Vladimir Lenin

1879–1924


Vladimir LeninMutta siinähän se asian ydin onkin, että tämä »jokin parlamentin tapainen» ei tule olemaan parlamentti siinä mielessä kuin porvarillis-parlamentaariset laitokset ovat. Siinähän se asian ydin onkin, että tämä »jokin parlamentin tapainen» ei tule ainoastaan »säätämään järjestystä ja valvomaan virkavaltaisen koneiston hallintotoimintaa», niin kuin kuvittelee Kautsky, jonka ajatus ei ulotu porvarillisen parlamentarismin puitteita pitemmälle. Sosialistisessa yhteiskunnassa tämä »jokin parlamentin tapainen» työläisten edustajista tulee tietysti »säätämään järjestyksen ja valvomaan» »koneiston hallintotoimintaa», mutta tämä koneisto ei tule olemaan »virkavaltainen". Valloitettuaan poliittisen vallan, työläiset särkevät vanhan virkavaltaisen koneiston, murskaavat sen perustuksiaan myöten, jättämättä siitä kiveä kiven päälle, asettavat sen tilalle uuden, joka on kokoonpantu näistä samoista työläisistä ja toimihenkilöistä, ja näiden virkavaltaistumista vastaan ryhdytään heti toimenpiteisiin, jotka Marx ja Engels ovat yksityiskohtaisesti eritelleet: 1) ei ainoastaan valinnallisuus, vaan myös erotettavuus millä hetkellä tahansa; 2) palkka, joka ei ole työmiehen palkkaa korkeampi; 3) viipymätön siirtyminen siihen, että kaikki suorittavat tarkastus- ja valvontatehtäviä, että kaikista tulee väliaikaisesti »byrokraatteja» ja ettei näin muodoin kukaan voi tulla »byrokraatiksi».
— Vladimir Lenin: Valtio ja vallankumous (1917)


 

1901–1908

Anarkismi ja sosialismi (1901)
Mitä on tehtävä? (1902) (Kirja)
Kirje toverille organisaatiotehtävistämme (1902)
Sosialidemokratian kaksi taktiikkaa demokraattisessa vallankumouksessa (1905) (Kirja)
Sosialismi ja anarkismi (25.11.1905)
Sosialismi ja uskonto (03.12.1905)
Marxilaisuus ja revisionismi (maaliskuu 1908)

 

1913–1916

Marxin opin historialliset kohtalot (01.03.1913)
Marxilaisuuden kolme lähdettä ja kolme perusosaa (maaliskuu 1913)
Kenelle edullista? (11.04.1913)
Aseistautuminen ja kapitalismi (16.05.1913)
Arvostelevia huomautuksia kansallisuuskysymyksestä (loka–joulukuu 1913)
Vieläkin »nationalismista» (20.02.1914)
Kansakuntien itsemääräämisoikeudesta (1914)
Dialektiikasta [linkki] (1915)
Sosialismi ja sota (yhdessä Grigori Zinovjevin kanssa) (1915) (Kirja)
Proletaarisen vallankumouksen sotilaallinen ohjelma (1916)

 

1917–1921

Huhtikuun teesit (07.04.1917)
Vallankumouksen opetuksia (syyskuu 1917)
Proletariaatin tehtävät vallankumouksessamme (proletaarisen puolueen ohjelmaluonnos) (syyskuu 1917)
Eräs vallankumouksen peruskysymyksistä (20.09.1917)
Syrjäisen neuvoja (08.10.1917)
Uhkaava katastrofi ja kuinka sitä vastaan on taisteltava (lokakuu 1917)
Kykenevätkö bolshevikit pitämään valtiovallan? (lokakuu 1917) (Kirja)
Kriisi on kypsynyt (lokakuu 1917)
Valtio ja vallankumous (1918) (Kirja)
Proletariaatin vallankumous ja luopio Kautsky (lokakuu 1918) (Kirja)
Demokratiasta ja diktatuurista (23.12.1918)
Valtiosta (heinäkuu 1919)
»Vasemmistolaisuus» lastentautina kommunismissa (1920) (Kirja)
Kansainvälinen työläisnaisten päivä (1921)