Vladimir Lenin

Teokset


Osa 16

Syyskuu 1909 — joulukuu 1910


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 16. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Karjalan ASNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1957.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX
         
1909
Paljastetut likvidaattorit 1–8
Moskovan piirikuntakomitean toimeenpanevan komission avoimen kirjeen johdosta 9
Vaalit Pietarissa. (Havaintoja) 10–15
Otzovismin ja jumalanrakentamisen kannattajain puolueryhmästä 16–49
  I 16
  II 20
  III 25
  IV 31
  V 37
  VI 43
  VII 47
Vieläkin puoluekantaisuudesta ja puolueettomuudesta 50–52
Keskustelua Pietarin bolshevikkien kanssa 53–64
Huomautus kirjoitukseen »Pietarin vaalit» 65
Päätöslauselmaehdotus puolueen ja sen yhtenäisyyden lujittamisesta 66
Puhe kansainvälisen sosialistisen toimiston istunnossa Hollannin s.-d. työväenpuolueen jakaantumista koskevasta kysymyksestä. KST:n »Bulletiinin» selostuksen mukaan 67
Tsaari Suomen kansaa vastaan 68–71
Kirje Caprin koulun oppilaille 72–74
Häpeällinen romahdus 75–77
Eräistä nykyisen aatteellisen hajaannuksen lähteistä 78–85
Likvidaattorien menettelytavat ja bolshevikkien puoluetehtävät 86–93
»Golos sotsial-demokrata» ja Tsherevanin 94–96
Porvarillisen lehdistön loru Gorkin erottamisesta 97
Aatteellisesta rappeutumisesta ja hajaannuksesta Venäjän sosialidemokratian keskuudessa 98–100
Selitys 8-tuntista työpäivää koskevan lain tärkeimpien perusteiden luonnokseen 101–107
Kirje I. I. Skvortsov-Stepanoville 108–113
»Vehistä» 114–122
  I 115
  II 117
Venäläisen liberalismin viimeinen sana 123–130
Kansainvälisen sosialistisen toimiston yhdestoista istuntokausi 131–135
 
1910
»Vperjod» ryhmästä. Konsepti 136–137
Yhtenäisyyttä kohti 138–147
Likvidaattorien »Golos» vastustaa puoluetta. (Vastaus »Golos sotsial-demokrata» lehdelle) 148–156
Minkä puolesta on taisteltava? 157–163
Rynnäkkö Suomea vastaan 164–168
Pelätään armeijan vuoksi 169–177
Puolueen yhdistyminen ulkomailla 178–181
Eräs puolueen yhtenäisyyden este 182–184
VSDTP:n keskuskomiteaan 185–188
Publisistin kirjoituksia 189–254
  I. Otzovismin kannattajien ja puolustajien »ohjelmasta» 191
  II. »Yhdistymiskriisi» puolueessamme 202
    1. Kaksi mielipidettä yhdistymisestä 203
    2. »Taistelu kahdella rintamalla» ja syrjäpoikkeamien voittaminen 209
    3. Yhdistymisen ehdot ja kerhodiplomatia 213
    4. Puolueessa vallitsevaa asiaintilaa koskevan päätöslauselman 1. pykälästä 221
    5. Joulukuun (1908) päätöslauselmien merkitys ja likvidaattorien suhtautuminen niihin 226
    6. Riippumattomien legalistien ryhmästä 233
    7. Puoluekantaisesta menshevismistä ja sen arvioinnista 246
    8. Loppusanat. Bolshevikkien ohjelmasta 253
»Zihnan» juhlanumerolle 255–259
Kööpenhaminan kongressille laadittu Venäjän sosialidemokraattien edustajiston päätöslauselmaehdotus osuuskunnista 260–261
Kirje kansainväliseen sosialistiseen toimistoon VSDTP:n edustuksesta 262
»Vperjodilaisten» puolueryhmästä 263–270
Osuustoimintakysymys Kööpenhaminan kansainvälisessä sosialistikongressissa 271–279
Siitä, miten eräät sosialidemokraatit tutustuttavat Internationalea VSDTP:ssa vallitsevaan asiaintilaan 280–282
Ilmoitus »Rabotshaja gazetan» julkaisemisesta 285–291
Vallankumouksen opetuksia 295–301
Kaksi maailmaa 302–310
Mielenosoituksesta Muromtsevin kuoleman johdosta. (Havaintoja) 311–316
Käänteen alkuko? 317–319
L. N. Tolstoi 320–325
Bolognan koulussa opiskeleville tovereille 326–327
L. N. Tolstoi ja nykyajan työväenliike 328–330
Avoin kirje kaikille puoluekantaisille sosialidemokraateille 331–343
Erimielisyydet Euroopan työväenliikkeessä 347–352
  I 347
Tolstoi ja proletariaatin taistelu 353–354
Mielenosoitusten alku 355–358
Mitä maaseudulla tapahtuu? 359–360
Ivan Vasiljevitsh Babushkin. (Nekrologi) 361–365
Keskuskomiteaan 366–368
»Varauksen» sankarit 369–374
Venäjällä käydyn puolueensisäisen taistelun historiallinen sisältö 375–393
  I 375
  II 381
  III 385
  IV 388
Venäjän lakkotilastosta 395–423
  I 397
  II 410
Nykyaikaisen maanviljelyksen kapitalistinen järjestelmä 425–449
  Ensimmäinen kirjoitus 429
    I. Nykyaikaisen maanviljelyksen taloudellisen järjestelmän yleiskuva 431
    II. Mitä nykyaikaiset maanviljelys-»taloudet» todellisuudessa enimmältään ovat. (Proletaariset »taloudet») 436
    III. Talonpoikaistaloudet kapitalismin aikana 439
    IV. Naisten ja lasten työ maanviljelyksessä 443
    V. Työn tuhlaus pientuotannossa 444
    VI. Nykyaikaisessa maanviljelyksessä ilmenevän koneiden käytön kapitalistinen luonne 444
    VII. Alhainen työn tuottavuus pientuotannossa ja yletön työnteko 444
 
Huomautuksia 451–471
Tietoja V. I. Leninin elämästä ja toiminnasta 473–483
 
Kuvia
V. I. Leninin muotokuva. — 1910 X–1
Ensimmäinen sivu käsikirjoituksesta »Ilmoitus »Rabotshaja Gazetan» julkaisemisesta». — Lokakuu 1910 283
»Rabotshaja Gazetan» 1. numeron etusivu. — 1910 293
»Zvezda» lehden 1. numeron etusivu. — 1910 345
Diagrammi lakossa olleiden työläisten lukumäärästä vuosineljänneksittäin. — 1910 412–413
Ensimmäinen sivu käsikirjoituksesta »Nykyaikaisen maanviljelyksen kapitalistinen järjestelmä». — 1910 427
 
Lataa Teosten 16. osa kokonaisena