Vladimir Lenin

Teokset


Osa 17

Joulukuu 1910 — huhtikuu 1912


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 17. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Karjalan ASNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1957.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX
         
1910
Kirje VSDTP:n keskuskomitean Venäjän-kollegiolle 1–6
Asiaintilasta puolueessa 7–21
Eräistä marxilaisuuden historiallisen kehityksen erikoisuuksista 22–27
 
1911
Häpeänpunasta juudas Trotskin kasvoilla 28
Venäläisen terroristin karrieeri 29–31
L. N. Tolstoi ja hänen aikakautensa 32–36
Marxilaisuus ja »Nasha zarja» 37–42
Lakkauttajamme. (Hra Potresovista ja V. Bazarovista) 43–64
  I 43
  II 48
  III 50
  IV 55
  V 60
Kadetit »kahdesta leiristä» ja »järkevästä kompromissista» 65–69
Viisikymmentä vuotta maaorjuuden kukistumisesta 70–73
Paul Singer 74–77
Pikapiirtoja. Menshikov, Gromoboi, Izgojev 78–87
Keskuskomitean Venäjän-kollegiolle 88–91
Merkkipäivän johdosta 92–100
»Talonpoikaisreformi» ja proletaaris-talonpoikainen vallankumous 101–110
Puolueen kumoojat »tarujen kumoojien» osassa 111–115
Kadetit ja lokakuulaiset 116–119
Kommuunin muistolle 120–124
Vallan sosiaalisesta rakenteesta. Tulevaisuuden näköaloista ja likvidaattoruudesta 125–145
Poleemisia huomautuksia 146–149
Kriisin merkityksestä 150–154
Englannin sosialidemokraattisen puolueen kongressi 155–160
Legalistin keskustelu likvidaattoruuden vastustajan kanssa 161–170
»Mielipahaa» ja »häpeää» 171–176
VSDTP:n KK:n jäsenten neuvottelukokousta koskevaa aineistoa toukokuun 28 — kesäkuun 4 (kesäkuun 10—17) pnä 1911 177–187
  1. Kirje ulkomailla oleskelevien VSDTP.n KK:n jäsenten neuvottelukokoukselle 179
  2. KK:n kolmen bolshevikkijäsenen selostus KK:n yhdeksän jäsenen yksityisluontoiselle neuvottelukokoukselle. Konsepti (jäsennys) 182
  3. Konstruointia koskeva päätöslauselmaehdotus 187
Duuman istuntokauden lopputuloksista. »Yhdessä teimme» 188–192
Vanhoista, mutta iäti uusista totuuksista 193–198
VSDTP:n II Pariisin ryhmän päätöslauselma asiaintilasta puolueessa 199–207
  Esipuhe 199
  I 200
  II 203
  III 204
Esipuhe kirjaseen »Kaksi puoluetta» 208–211
Reformismi Venäjän sosialidemokratiassa 212–225
Stolypinilaisen »työväen»-puolueen leiristä. (Omistetaan »rauhanhierojillemme» ja »sovittelijoillemme») 226–228
»Sotsial-demokratin» toimituksen huomautus VSDTP:n KK:n täysistunnon koollekutsumista valmistelevan komission ilmoitukseen 229–230
Stolypin ja vallankumous 231–240
Sovittelijain eli hyveellisten uudesta puolueryhmästä 241–261
Vaalikamppailusta ja vaaliohjelmasta 262–270
Stolypinilaisen »työväen»-puolueen leiristä 271–275
Lopputulos 276–280
Kaksi keskusta 281–283
Vanhaa ja uutta. (Sanomalehden lukijan muistiinpanoista) 284–287
Paul ja Laura Lafargue'n hautajaisissa vuoden 1911 marraskuun 20 (joulukuun 3) pnä VSDTP:n nimessä pidetty puhe 288–289
Hyndman marxista 290–296
Liberaalisen työväenpuolueen manifesti 297–308
  I 297
  II 301
  III 305
II duuman sosialidemokraattisesta ryhmästä. Koko asian esitys 309–314
Tunnuksista ja sosialidemokraattien toiminnan järjestämisestä duumassa ja duuman ulkopuolella 315–325
Liberaalisen porvariston asiamieskuntaa 326
Puoluekriisi selviämässä 327–336
Stolypinilaisen »työväen»-puolueen leiristä 337–342
Trotskin diplomatiasta ja eräästä puoluemiesten toimintaohjelmasta 343–347
»Hallussapitäjien» sovinto-oikeuden tulokset 348–350
IV valtakunnanduuman vaalikamppailu 351–369
  I. Tärkeimmät periaatekysymykset 351
  II. Työläisvalitsijamiesten osuus vaalikamppailussa 355
  III. Talonpoikaisto ja talonpoikien valitsijamiehet vaalikamppailussa 362
  IV. Johtopäätöksiä kolmannen duuman vaalien praktiikasta 366
Vanhaa ja uutta 370–374
Ulkomaisten bolshevikkiryhmien neuvottelukokous joulukuun 14–17 (27–30) pnä 1911 375–378
  1. Asiaintilaa puolueessa koskevan selostuksen johdosta tehty päätöslauselmaehdotus. Sosialidemokraattisten puoluevoimien järjestäminen ulkomailla ja bolshevikkien tehtävät 375
  2. Päätöslauselma konferenssin koollekutsumista valmistelevasta Venäjän organisaatiokomissiosta 378
Vaalikamppailun periaatekysymyksiä 379–405
  I 379
  II 384
  III 387
  IV 389
  V 394
  VI 399
  VII 402
Alkupaljastuksia kadettipuolueen ja ministerien neuvotteluista 406–414
Kolme välikysymystä 415–426
Nälänhätä ja mustasotnialais-duuma 427–430
 
1912
VSDTP:n VI (»Prahan») yleisvenäläinen konferenssi 5–17 (18–30) pnä tammikuuta 1912 431–465
  1. Päätöslauselmaehdotus konferenssin konstituoimisesta. Päätöslauselma konstituoimisesta 433–434
  2. Päätöslauselmaehdotus nykyisestä ajankohdasta ja puolueen tehtävistä 435–437
  3. Päätöslauselmaehdotus sosialidemokraattien tehtävistä taisteltaessa nälänhätää vastaan 438–439
  4. Päätöslauselmaehdotus likvidaattoruudesta ja likvidaattorien ryhmästä. Likvidaattoruudesta ja likvidaattorien ryhmästä 440–441
  5. Konferenssin päätöslauselmat 442–465
    Konferenssin koollekutsumiseksi muodostetusta Venäjän organisaatiokomissiosta 442
    Konferenssin konstituoimisesta 442
    Kansallisten keskusten edustajain poisjäämisestä puolueen yleisestä konferenssista 444
    Paikallisjärjestöjen selostuksista 445
    Nykyisestä ajankohdasta ja puolueen tehtävistä 446
    IV valtakunnanduuman vaaleista 448
      I 448
      II 449
      III 450
    Duuman sosialidemokraattisesta ryhmästä 451
    Puoluetyön luonteesta ja organisatorisista muodoista 452
    Sosialidemokraattien tehtävistä taisteltaessa nälänhätää vastaan 454
    Suhteesta työläisten valtionvakuutusta koskevaan duuman lakiehdotukseen 455
      I 455
      II 457
    »Petitiokampanjasta» 459
    Likvidaattoruudesta ja likvidaattorien ryhmästä 460
    Pää-äänenkannattajasta 462
    »Rabotshaja Gazetasta» 462
    »Pravda» lehdestä 462
    Puolueen järjestösääntöjen muutoksia 462
    Varoista, jotka ovat entisen hallussapitäjän huostassa, ja rahatilityksistä 463
    »Punaisesta Rististä» 463
    Ulkomailla olevasta puoluejärjestöstä 463
    Venäjän hallituksen hyökkäyksestä Persiaan 464
    Kiinan vallankumouksesta 464
    Politiikasta, jota tsarismi harjoittaa Suomen suhteen 465
    Tervehdys Saksan sosialidemokratialle 465
Liberaalisen työväenpolitiikan äänenkannattaja 466–469
Ei yhtymistä — likvidaattorien kanssa 470–475
Poliittiset puolueet kolmannen duuman viisivuotiskaudella 476–481
  I 476
  II 479
Selostus Kansainväliselle sosialistiselle toimistolle VSDTP:n yleisvenäläisestä konferenssista 482–484
VSDTP:n vaaliohjelma 485–491
»Zvezda» lehden toimitukselle. (Lisäys »VSDTP:n vaaliohjelmaan») 492
Kortit pöydälle 493–499
Edustaja T. O. Belousovin eroamisesta sosialidemokraattien duumaryhmästä 500–505
Nälänhätä 506–507
Talonpoikaisto ja IV duuman vaalit 508–510
»Vorwärts'in» anonyymi ja asiaintila VSDTP:ssa 511–524
  Alkulause 513
Kirje kansainvälisen sosialistisen toimiston sihteerille Huysmansille 525–528
Kadettien ja progressistien liittoutuma ja sen merkitys 529–533
Liberaalisen työväenpolitiikan kehnoa puolustelua 534–539
Uusintavaalit Venäjällä ja työväenluokan tehtävät 540–545
Liberalismi ja demokratia 546–555
  I 546
  II 551
 
Huomautuksia 557–581
Tietoja V. I. Leninin elämästä ja toiminnasta 583–594
 
Kuvat
Kansilehti tammikuussa 1911 ilmestyneen aikakauslehti »Myslin» 2. numerosta, jossa julkaistiin: V. I. leninin teoksen »Venäjän lakkotilastoa» II luku ja artikkelin »Lakkauttajamme (Hra Potresovista ja V. Bazarovista)» alku 45
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Kortit pöydälle». — maaliskuu 1912 495
 
Lataa teosten 17. osa kokonaisena