Vladimir Lenin

Teokset


Osa 18

Huhtikuu 1912 — maaliskuu 1913


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 18. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Karjalan ASNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1958.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX
         
IV duuman vaalikampanja ja vallankumouksellisen sosialidemokratian tehtävät 1–5
Likvidaattorit puoluetta vastaan 6–8
Herzenin muistolle 9–16
Maanomistus Euroopan-Venäjällä 17–20
Trudovikit ja työläisdemokraatit 21–28
  I 21
  II 23
  III 26
Poliittiset puolueet Venäjällä 29–40
Kyselylomake suurpääoman järjestöistä 41–57
  I 41
  II 44
  III 46
  IV 50
  V 53
  VI 56
»Venäjän agraarikysymyksen» olemus 58–62
Eräitä yhteenvetoja vaalimobilisaatiosta 63–67
Taloudellinen ja poliittinen lakko 68–75
Siirtolaiskysymys 76–86
Vallankumouksellinen nousu 87–95
Tammikuussa 1912 pidetyn VSDTP:n yleisvenäläisen konferenssin tunnukset ja toukokuun liike 96–101
Likvidaattorit vallankumouksellista joukkolakkoa vastaan 102–103
»Yhdistäjät» 104–107
Liberaalien kanssa käymämme polemiikin luonteesta ja merkityksestä 108–114
Kapitalismi ja »parlamentti» 115–117
Vaalit ja oppositio 118–121
Pietarin vaalien merkitys 122–128
Stolypinin ja narodnikkien agraariohjelman vertailua 129–135
Tilanne VSDTP:ssä ja puolueen lähimmät tehtävät 136–143
  I 136
  II 139
  III 142
Vastaus likvidaattoreille 144
Sveitsissä 145–147
Demokratia ja narodnikkilaisuus Kiinassa 148–154
Italian sosialistien edustajakokous 155–157
Venäjän »sananvapaus» 158–159
Kuinka P. B. Axelrod paljastaa likvidaattoreita 160–171
  I 160
  II 165
Puolen vuoden työn tulokset 172–187
  I 172
  II 178
  III 181
  IV 185
VSDTP:n nykytilanteesta 188–205
  Saksan sosialidemokraattisen puolueen hallinnolle 189
    Tilanne VSDTP:ssä tammikuun jälkeen 1912 189
    Millainen on tähän asti neutraalina pysyneiden venäläisten sosialidemokraattien suhde niin sanottuun Organisaatiokomiteaan? 190
    III duuman sosialidemokraattinen ryhmä 193
    Virallisesti tarkastettavissa olevia tietoja likvidaattorien vaikutusvallasta puolueen vaikutusvaltaan verrattuna 195
    Julkisia, tarkastettavissa olevia tietoja likvidaattorien ja puolueen yhteyksistä työläisjoukkoihin Venäjällä 197
    Loppusanat 200
  Jälkikirjoitus 204
Alkuperäinen jälkikirjoitus kirjaseen »VSDTP:n nykytilanteesta» 206–208
Kapitalismi ja kansankulutus 209–211
Liberaalit ja klerikaalit 212–213
Kadetit ja demokraatit 214–215
Liberaalien sotaretki 216–217
Kapinat armeijassa ja laivastossa 218–221
IV duuman vaalien aattona 222–226
Voiko työväenliikkeen perustana nykyään olla »liittoutumisvapauden» tunnus? 227–229
Kirje Sveitsin työläisille 230
Periaatteellisia kysymyksiä 231–232
Viimeinen venttiili 233–238
Pieni selitys 239–240
Työläisten palkat ja kapitalistien liikevoitot Venäjällä 241–242
Lakkotaistelu ja työpalkka 243–244
Työpäivä Moskovan kuvernementin tehtaissa 245–246
Työpäivä ja työvuosi Moskovan kuvernementissa 247–255
Englannissa 256–257
Tuotannon keskittyminen Venäjällä 258–259
Virkaura 260–261
Kansainvälisen sosialistisen toimiston sihteeristöön 262–263
Kadetit ja agraarikysymys 264–273
Huono puolustus 274–275
Likvidaattorit ja »yhtenäisyys» 276–277
Keskustelua »kadettien syömisestä» 278–284
Työläiset ja »pravda» 285–287
Ennen ja nyt 288–289
Tuomarien kansainvälinen edustajakokous 290–292
Sveitsissä 293–295
Papisto ja politiikka 296–297
Vielä yksi sotaretki demokratiaa vastaan 298–309
  I 298
  II 301
  III 303
  IV 305
  V 307
Kadettien ja novojevremjalaisten yhteenliittyminen 310–312
N. S. Poljanskin kirjeen johdosta 313–314
Poliittisesta linjasta 315–321
Amerikan työväen saavutuksia 322–323
Italian ja Turkin sodan loppu 324–325
Uhkapeliä 326–327
Papisto vaaleissa ja vaalit papiston kera 328–331
Hra Miljukovin »asenne» 332–333
Pietarin työläisten edustaja 334–335
Balkanin kansat ja eurooppalainen diplomatia 336–337
Ketusta ja kanalasta 338–340
Häpeällinen päätöslauselma 341–342
Kaksi utopiaa 343–347
Englantilaisten kiistat liberaalisesta työväenpolitiikasta 348–354
Kadettiprofessori 355–356
Maailmanhistorian uusi luku 357–358
Kadetit ja nationalistit 359–360
Sodan kauhuja 361–362
Kadetit ja suurporvaristo 363–364
Aito venäläisiä tapoja 365–366
Reformistien ohjelma ja vallankumouksellisten sosialidemokraattien ohjelma 367–375
Illegaalinen puolue ja legaalinen toiminta 376–385
  I 377
  II 380
  III 382
  IV 383
Serbian ja Bulgarian voittojen yhteiskunnallinen merkitys 386–388
Uudistunut Kiina 389–390
Amerikan presidentinvaalien tulokset ja merkitys 391–393
Puolueemme »kipeitä kysymyksiä». »Likvidaattoruus»- ja »kansallisuus»-kysymys 394–401
  I 394
  II 396
  III 398
  IV 400
Kysymykseen eräistä työläisedustajain puheista 402–408
Duuman työläisedustajia ja heidän julkilausumaansa koskevasta kysymyksestä 409–412
Kysymykseen marraskuun 15 päivän tapahtumasta. (Pitämätön puhe) 413–415
Kirje J. V. Stalinille 416–419
Kirje J. V. Stalinille 420–421
Reformismitauti 422–424
Kurjistuminen kapitalistisessa yhteiskunnassa 425–426
Työväenluokka ja sen »parlamentti»-edustusto 427–428
Nationalistien ja kadettien »sovinto» 429–430
Kansallisliberaalit 431–433
Suhtautumisesta likvidaattoruuteen ja yhtenäisyydestä. Teesit 434–435
Tiedonanto VSDTP:n keskuskomitean ja puoluetyöntekijäin neuvottelukokouksesta ja sen päätöslauselmat 437–457
  Tiedonanto 439–445
  Päätöslauselmat 446–457
    Vallankumouksellinen nousu, lakot ja puolueen tehtävät 446
    Illegaalisen järjestön rakentaminen 448
    Sosialidemokraattisesta duumaryhmästä 450
    Illegaalisesta kirjallisuudesta 451
    Vakuutuskampanjasta 451
    Suhtautumisesta likvidaattoruuteen ja yhtenäisyydestä 453
    »Kansallisista» sosialidemokraattisista järjestöistä 455
Englannin työväenliike vuonna 1912 458–459
Parempi myöhään kuin ei milloinkaan 460–461
Vallankumouksellisten lakkojen ja katumielenosoitusten kehitys 462–469
Alkuperäinen jälkikirjoitus artikkeliin »vallankumouksellisten lakkojen ja katumielenosoitusten kehitys» 470
Kahtiajakaantuminen puolan sosialidemokratiassa 471–476
Bolshevismista 477–478
Poincarén valitsemisen merkitys 479–480
Avomielisyyttä 481–482
Briandin hallitus 483–484
Vaalien tulokset 485–510
  I. Vaalien »tekeminen» 485
  II. Uusi duuma 487
  III. Muutokset kesäkuun 3 päivän järjestelmässä 490
  IV. Mistä vaaleissa taisteltiin? 494
  V. Elämä tarkastaa vaalitunnukset 497
  VI. Kadettipuolue-illuusioiden »loppu» 502
  VII. Eräästä »aateliston maanomistusta uhkaavasta erittäin suuresta vaarasta» 504
  VIII. Tappion peittely 506
Elämä opettaa 511–512
Uusia demokraatteja 513–514
Narodnikkilaisuudesta 515–519
  I 515
  II 517
Sosialidemokraateille 520–523
  Työläisjoukot ja maanalaisuus 520
Azefien maailmassa 524–525
Porvaristo ja reformismi 526–527
Julkisesta puolueesta 528–530
Talonpoikain maiden mobilisaatio 531–532
Yhtä ja toista lakoista 533–534
Venäläiset ja neekerit 535–536
Eräästä löydöstä 537–538
Englannin työväenpuolueen edustajakokous 539–540
Perustuslaillisten harhojen romahdus 541
Kiitämme avomielisyydestä 542–543
Kysymys yhtenäisyydestä 544–545
Mitä tapahtuu narodnikkien keskuudessa ja mitä tapahtuu maaseudulla? 546–552
Kasvava epäsuhde. Publisistin kirjoituksia 553–570
  I 553
  II 554
  III 555
  IV 557
  V 558
  VI 559
  VII 560
  VIII 562
  IX 564
  X 566
Muutamia »maakysymyksen järjestelyn» yhteenvetoja 571–572
Karl Marxin opin historialliset kohtalot 573–576
  I 573
  II 574
  III 575
Tilanherrain suurmaanomistus ja talonpoikain pienmaanomistus Venäjällä 577–578
Vääriä nuotteja 579–580
»Tehtävän solmukohta» 581–582
Maaorjuuden liberaalista kaunistelua 583–584
»Tieteellinen» hiotusjärjestelmä 585–586
Meidän »saavutuksemme» 587–588
Sopimus vaiko kahtiajako? (Kysymykseen erimielisyyksistä sosialidemokraattisessa duumaryhmässä) 589–591
»Vapaat käteisvarat» 592–593
 
Huomautuksia 595–618
Tietoja V. I. Leninin elämästä ja toiminnasta 619–632
 
Kuvat
Ensimmäinen sivu »Nevskaja Zvezda» lehden 15. numerosta heinäkuun 1 päivältä 1912; siinä julkaistiin V. I. Leninin kirjoitukset »Pietarin vaalien merkitys» sekä »Stolypinin ja narodnikkien agraariohjelman vertailua» 123
»Pravda» lehden 80. numeron etusivu elokuun 1 päivältä 1912, jossa julkaistiin jatkoa V. I. Leninin kirjoitukseen »Puolen vuoden työn tulokset» 173
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Kysymykseen eräistä työläisedustajain puheista». — Marraskuu 1912 403
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »tiedonanto» VSDTP:n keskuskomitean ja puoluetyöntekijäin neuvottelukokouksesta. — Tammikuu 1913 441
 
Lataa Teosten 18. osa kokonaisena