Vladimir Lenin

Teokset


Osa 24

Huhtikuu—kesäkuu 1917


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 24. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Karjalan ASNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1959.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX–X
         
Huhtikuu–kesäkuu 1917
Proletariaatin tehtävistä nykyisessä vallankumouksessa 1–8
  Teesit 3
Kuinka matkamme sujui 9–11
Kaksi maailmaa 12–13
Huhtikuun teesejä puolustavan artikkelin tai puheen hahmotelma 14–15
Louisblancilaisuus 16–19
Kaksoisvallasta 20–23
Kirjeitä taktiikasta 24–37
  Alkulause 24
  1 kirje. Nykyhetken arviointi 25
Proletariaatin tehtävät vallankumouksessamme. (Proletaarisen puolueen ohjelmaluonnos) 39–75
  Tapahtuneen vallankumouksen luokkaluonne 41
  Uuden hallituksen ulkopolitiikka 42
  Omalaatuinen kaksoisvalta ja sen luokkamerkitys 44
  Edellä sanotusta johtuva taktiikan omalaatuisuus 46
  Vallankumouksellinen puolustuskanta ja sen luokkamerkitys 48
  Miten voidaan lopettaa sota? 50
  Vallankumouksestamme esiinkasvava uusi valtiotyyppi 51
  Agraari- ja kansallisuusohjelma 55
  Kapitalistien pankkien ja syndikaattien kansallistaminen 57
  Asiaintila sosialistisessa Internationalessa 58
  Zimmerwaldin Internationalen vararikko. — On perustettava III Internationale 64
  Minkälaisen pitää puolueemme nimen olla, että se olisi tieteellisesti oikea ja poliittisesti edistäisi proletariaatin tietoisuuden selkenemistä? 68
  Jälkisanat 73
Venäjän poliittiset puolueet ja proletariaatin tehtävät 77–90
  Alkulause toiseen painokseen 79
Puhe sotilaille Izmailovskin rykmentin joukkokokouksessa huhtikuun 10 (23) pnä 1917 91–93
Kapitalistien häikäilemätön valhe 94–95
Sota ja väliaikainen hallitus 96–98
»Russkaja voljan» jälkiä seuraten 99–101
Valehteluliitto 102–105
Pankit ja ministerit 106
Tärkeä paljastus 107
Sotilaille ja matruuseille 108–110
Pogromimiehiä vastaan. Pietarin työläisille, sotilaille ja koko väestölle 111–114
Kansalaiset! ymmärtäkää, mitä ovat kaikkien maiden kapitalistien menettelytavat! 115–117
»Vapaaehtoinen sopimusko» tilanherrain ja talonpoikien välillä? 118
Rehellistä puhetta parjaajien kuorossa 119–120
Sotamiehet ja maa 121–122
VSDTP(b):n Pietarin kaupunkikonferenssi huhtikuun 14–22 (huhtikuun 27 — toukokuun 5) pnä 1917 123–150
  1. Alustus nykyisestä ajankohdasta ja väliaikaiseen hallitukseen suhtautumisesta huhtikuun 14 (27) pnä 125
  2. Loppulausunto alustukseen nykyisestä ajankohdasta huhtikuun 14 (27) pnä 132
  3. Kaksi välihuomautusta väliaikaiseen hallitukseen suhtautumista koskevasta päätöslauselmasta käydyn keskustelun aikana huhtikuun 15 (28) pnä 136
  4. Päätöslauselma väliaikaiseen hallitukseen suhtautumisesta 137
  5. Kaksi välihuomautusta kunnallisvaaleja koskevasta kysymyksestä käydyn keskustelun aikana huhtikuun 22 (toukokuun 5) pnä 139
  6. Päätöslauselma kunnalliskysymyksestä 141
  7. Päätöslauselmaehdotus suhtautumisesta sosialistivallankumouksellisten ja sosialidemokraattien (menshevikkien) puolueisiin, niin sanottujen »puolueryhmiin kuulumattomien» sosialidemokraattien puolueeseen y.m.s. niille läheisiin poliittisiin virtauksiin 143
  8. Päätöslauselmaehdotus sodasta 145–150
    I 145
    II 146
    III 147
Talonpoikain edustajain kokous 151–154
Emigranttien paluusta 155
Meidän näkökantamme. Vastaus sotilaiden edustajain neuvoston toimeenpanevan komitean päätöslauselmaan 156–160
Kuinka he ovat sitoneet itsensä kapitalisteihin 161–163
Proletaarisesta miliisistä 164–167
Vararikkoko? 168
Väliaikaisen hallituksen huhtikuun 18 (toukokuun 1) pnä 1917 antaman nootin aiheuttamaa kriisiä koskeva VSDTP(b):n kk:n päätöslauselma huhtikuun 20 (toukokuun 3) pltä 1917 169–170
Vetoomus kaikkien sotivien maiden sotilaille 171–174
Väliaikaisen hallituksen nootti 175–177
Eräs peruskysymyksistä. (Kuinka porvariston puolelle siirtyneet sosialistit järkeilevät) 178–181
Jumalankuvilla tykkejä vastaan. Korulauseilla pääomaa vastaan 182–183
Kansalaisen V. Tshernovin logiikkaa 184
Hra Plehanovin epäonnistuneet yritykset päästä pälkähästä 185–186
VSDTP(b):n keskuskomitean päätöslauselma, hyväksytty huhtikuun 21 (toukokuun 4) pnä 1917 187–189
Rehellinen puolustuskanta tulee näkyviin 190–192
Mielettömiä kapitalisteja vaiko vähämielisiä sosialidemokraatteja? 193–194
Shingarjovin neuvo tai käsky ja erään työläisten ja sotilaiden edustajain paikallisneuvoston neuvo 195
VSDTP(b):n keskuskomitean päätöslauselma. Hyväksytty aamulla huhtikuun 22 (toukokuun 5) pnä 1917 196–198
Kriisin opetuksia 199–202
Miten sotketaan selvää kysymystä? 203–205
Mitä kapitalistit ymmärtävät »häpeällä» ja mitä proletaarit sillä ymmärtävät 206–207
E. Torniaiselle myönnetty haastattelu huhtikuun 23 (toukokuun 6) pnä 1917 208
Epäviisasta vahingoniloa 209–210
VSDTP(b):n seitsemäs (huhtikuun) yleisvenäläinen konferenssi huhtikuun 24–29 (toukokuun 7–12) pnä 1917 211–304
  1. Puhe konferenssin avajaisissa huhtikuun 24 (toukokuun 7) pnä 213
  2. Selostus nykyisestä ajankohdasta huhtikuun 24 (toukokuun 7) pnä 214
  3. Loppulausunto selostukseen nykyisestä ajankohdasta huhtikuun 24 (toukokuun 7) pnä 231
  4. Puhe kansainvälisen sosialistikonferenssin koollekutsumisen suunnitelmasta huhtikuun 25 (toukokuun 8) pnä 234
  5. Päätöslauselma Borgbjergin ehdotuksen johdosta 238
  6. Puhe suhtautumisesta työläisten ja sotilaiden edustajain neuvostoihin huhtikuun 25 (toukokuun 8) pnä. Lyhyt sanomalehtiselostus 242
  7. Neuvostoja koskevan päätöslauselman teesien hahmotelma 243
  8. Puhe sotaa koskevan päätöslauselman puolustukseksi huhtikuun 27 (toukokuun 10) pnä 246
  9. Päätöslauselma sodasta 259–262
    I 259
    II 260
    III 261
  10. Päätöslauselma väliaikaiseen hallitukseen suhtautumisesta 263
  11. Alustus puolueen ohjelman tarkistamiskysymyksestä huhtikuun 28 (toukokuun 11) pnä 266
  12. Päätöslauselma puolueen ohjelman tarkistamisesta 269
  13. Alustus agraarikysymyksestä huhtikuun 28 (toukokuun 11) pnä 271
  14. Välihuomautus N. S. Angarskille agraarikysymyksestä käydyn keskustelun aikana huhtikuun 28 (toukokuun 11) pnä 277
  15. Päätöslauselma agraarikysymyksestä 279
  16. Päätöslauselma internationalistien yhteenliittymisestä pikkuporvarillista puolustuskantaista liittoutumaa vastaan 283
  17. Päätöslauselma työläisten ja sotilaiden edustajain neuvostoista 284
  18. Puhe kansallisuuskysymyksestä huhtikuun 29 (toukokuun 12) pnä 286
  19. Päätöslauselma kansallisuuskysymyksestä 292
  20. Puhe internationalen tilanteesta ja VSDTP(b):n tehtävistä huhtikuun 29 (toukokuun 12) pnä 294
  21. Puhe nykyistä ajankohtaa koskevan päätöslauselman puolustukseksi huhtikuun 29 (toukokuun 12) pnä 296
  22. Päätöslauselma nykyisesta ajankohdasta 300
  23. Loppupuhe konferenssin päätökseksi huhtikuun 29 (toukokuun 12) pnä 304
Johdanto VSDTP(b):n seitsemännen (huhtikuun) yleisvenäläisen konferenssin päätöslauselmiin 305–308
Veljeilyn merkitys 309–311
Mihin johtavat väliaikaisen hallituksen vastavallankumoukselliset teot 312–314
Sosialishovinistit ja internationalistit 315–316
I. G. Tsereteli ja luokkataistelu 317–321
Levottomuutta 322–323
»Valtapula» 324–326
Suomi ja Venäjä 327–330
Kirje toimitukselle 331
Kauneilla fraaseilla verhottua imperialismin puolustamista 332–334
Surkea asiakirja 335–338
Kansan pelottelemista porvariston kauhujutuilla 339–341
Aattona 342
Unohtivat perusasian. (Proletariaatin puolueen kunnallisvaaliohjelma) 343–346
Evästys työläisten ja sotilaiden edustajain neuvostoon valittaville tehtaiden ja rykmenttien edustajille 347–349
Luokkayhteistoiminta pääoman kanssa vai luokkataistelu pääomaa vastaan? 350–352
Lujasta vallankumouksellisesta vallasta 353–355
Hammasrahaksi... »uudelle» hallitukselle 356–358
»Uusi» hallitus ei ole jäänyt jälkeen ainoastaan vallankumouksellisista työläisistä, vaan myös talonpoikaisjoukoista 359
Ottavat etumatkaa 360–362
Avoin kirje talonpoikain edustajain yleisvenaläisen kokouksen osanottajille 363–367
»Tosiasiallinen aselepo» 368–371
Ulkopolitiikan salaisuuksia 372–374
Eräs salainen sopimus 375–376
Ministerien sävyyn 377
Etsitään Napoleonia 378
Mikään ei ole muuttunut 379
Surkuteltavaa demokratismista luopumista 380–382
Sosialishovinistien osanotolla pidettävän kansainvälisen muka-sosialistisen konferenssin koollekutsumisesta 383
Puhe Putilovin tehtaan joukkokokouksessa toukokuun 12 (25) pnä 1917. Lyhyt sanomalehtisetostus 384
Proletariaatin puolue kaupunkipiirien duumain vaaleissa 385–387
Minkälaisia lausuntoja puolueemme esitti sodasta ennen vallankumousta 388–389
Rappiotila uhkaa 390–392
Sota ja vallankumous. Toukokuun 14 (27) pnä 1917 pidetty esitelmä 393–418
Halpamaisia menettelytapoja 419–420
Väistämätön katastrofi ja ylettömiä lupauksia 421–427
  (Ensimmäinen kirjoitus) 421
  (Toinen kirjoitus) 424
Internationalistien yhteenliittymisestä 428–429
Puuropäitä. (Vielä aluevaltauksista) 430–432
Taistelu rappiotilaa vastaan valiokuntia lisäämällä 433
Vielä kerran poikettu demokratismista 434–435
Miten kapitalistit pelottelevat kansaa? 436–438
Vielä eräs kapitalistien rikos 439–440
Ja taaskin valhetta 441
Kirje toimitukselle 442
Onko kaksoisvalta kadonnut? 443–446
Maan »omavaltaisesta anastamisesta». (»Sosialistivallankumouksellisten» hataria todisteita) 447–450
Puolueen ohjelman tarkistusaineistoa 451–475
  1. Alkulause kirjaseen »puolueen ohjelman tarkistoaineistoa» 453
  2. Ohjelman teoreettisen, poliittisen ja eräiden muiden osien muutosehdotukset 455
  3. Ajatuksia yleisvenäläisen huhtikuun konferenssin jaoston huomautusten johdosta 460
  4. Suunnitellusta ohjelman tarkistuksesta 462
Talonpoikain edustajain I yleisvenäläinen kokous toukokuun 4–28 (toukokuun 17 — kesäkuun 10) pnä 1917 477–501
  1. Päätöslauselmaehdotus agraarikysymyksestä 479
  2. Puhe agraarikysymyksesta toukokuun 22 (kesäkuun 4) pnä 1917 482
Puolueet Pietarin kaupunkipiirien duumien vaaleissa 502–507
Kaksi epäkohtaa 508
Päätöslauselma rappiotilaa vastaan suunnatuista taloudellisista toimenpiteistä 509–511
Sopimus kapitalistien kanssa vai kapitalistien kukistaminen? (Miten sota on lopetettava) 512–514
Ketjun lujuuden määrää sen heikoimman renkaan lujuus 515–516
Kapitalistit on paljastettava 517–518
Selostuksia rappiotilasta 519–522
»Silmänkääntötemppuja» ja periaatteetonta poliittista temppuilua 523–524
Mustat kannattavat kadetteja, menshevikit ja narodnikit samassa hallituksessa kadettien kanssa 525–526
Menshevikkien ja narodnikkien häpeällinen vaaliliitto »Jedinstvon» kanssa 527–528
Vastavallankumous siirtyy hyökkäykseen. (»Jakobiineja ilman kansaa») 529–531
Muuan periaatekysymys. (Demokratismin »unohdetut sanat») 532–535
Puhtaan, periaatteellisen aseen puutteessa he turvautuvat likaiseen 536–537
VSDTP(b):n Pietarin komitean istunto toukokuun 30 (kesäkuun 12) pnä 1917 539–543
  1. Puhe Pietarin komitean äänenkannattajaa koskevasta kysymyksestä 541
  2. Pietarin komitean istunnossa esitetyt päätöslauselmaehdotukset 543
Korulauseiden vahingollisuudesta 544–546
Kapitalistit kansaa pilkkaamassa 547–549
Kirje VSDTP:n (bolshevikkien) Pietarin järjestön piirikomiteoille 550–553
Puhe Pietarin tehdaskomiteain I konferenssissa toukokuun 31 (kesäkuun 13) pnä 1917. Lyhyt sanomalehtiselostus 554–555
Häpeän puolustelua 556–559
Pikkuporvarillinen asenne rappiotilakysymyksessä 560–562
Rikka toisen silmässä 563–565
Epädemokraattista, kansalainen Kerenski! 566–567
Bolshevismi ja armeijan »rappeutuminen» 568–570
Kenelle te nauratte? Te nauratte itsellenne! 571–573
 
Huomautuksia 575–596
Tietoja V. I. Leninin elämästä ja toiminnasta 597–608
 
Kuvat
Kansilehti V. I. Leninin kirjasesta »Proletariaatin tehtävät vallankumouksessamme». — 1917 40–41
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Päätöslauselmaehdotus agraarikysymyksestä». — Toukokuu 1917 478–479
Etusivu »Pravda» lehdestä no 64, kesäkuun 6 (toukokuun 24) pltä 1917; siinä julkaistiin V. I. Leninin artikkeli »Puolueet Pietarin kaupunkipiirien duumien vaaleissa» 503
 
Lataa Teosten 24. osa kokonaisena