Karl Marx

Marx Engelsille

1857


Kirjoitettu: 24. marraskuuta 1857
Suomennos: © Timo Koste, Vesa Oittinen
Lähde: Marx–Engels. Kirjeitä, s. 96–97. Kustannusliike Edistys, Moskova (1976).
Skannaus, oikoluku, HTML: Joonas Laine


 

Manchesteriin

[Lontoo], 24. marraskuuta 1857

...Jones esittää hyvin typerää osaa. Tiedät, että hän — ilman muuta määrättyä tarkoitusta kunhan löytäisi suojasään aikana jokin tekosyy agitaatiolle — oli kauan ennen kriisiä määrännyt chartistikonferenssin pidettäväksi, jonne sitten olisi tullut kutsua myös porvarisradikaaleja (ei ainoastaan Brightiä vaan jopa sellaisiakin tyyppejä kuin Cunningham). Piti ylipäätänsä laatiman kompromissi porvariston kanssa, niin että heille olisi annettu salainen äänioikeus jos he olisivat järjestäneet työläisille miesten yleisen äänioikeuden. Tämä ehdotus synnytti chartistipuolueessa erimielisyyksiä, jotka vuorostaan ajoivat Jonesin syvemmälle suunnitelmaansa. Sen sijaan että käyttäisi nyt hyväkseen kriisiä vaihtaakseen huonosti valitun agitaation tekosyyn todelliseen agitaatioon, pitää hän lujasti kiinni järjettömyydestään; kuohuttaa työläisiä saarnaamalla yhteistoimintaa porvariston kanssa samalla kun on kaukana siitä että saisi viimeiksi mainituilta vähäisintäkään luottamusta osakseen. Muutamat radikaalilehdet mairittelevat häntä tuhotakseen hänet täysin. Hänen omassa lehdessään[1] on vanha aasi Frost, jonka hän itse on julistanut sankariksi ja nimittänyt konferenssinsa puheenjohtajaksi, esiintynyt häntä vastaan karkeassa kirjeessä, missä oli sanonut hänelle mm., että jos Jones pitää välttämättömänä yhteistoimintaa porvariston kanssa — ja ilman sitä ei kuulemma mitään voisi tehdä — olisi hänen esiinnyttävä tunnollisesti. Kuka antaisi hänelle oikeuden hahmotella konferenssin ohjelmaa ilman liittolaisia? Kuka valtuuttaisi hänet nimittämään Frostin puheenjohtajaksi ja itsensä leikkimään diktaattoria jne.? Tällä tavalla Jones on nyt joutunut pälkähään ja ensi kertaa hän esittää paitsi typerää myös kaksimerkityksistä osaa. En ole nähnyt häntä pitkään aikaan, mutta aion nyt vierailla hänen luonaan. Pidän häntä kunniallisena, ja koska julkisuuden henkilön on mahdotonta menettää Englannissa arvovaltansa tyhmyyksien yms. johdosta, niin kyse on vain siitä että hän vetäytyy niin pian kuin mahdollista pois itse tekemästään loukusta. Tuon aasin on ensin muodostettava puolue, minkä vuoksi hänen on mentävä teollisuusalueille. Sitten radikaalit porvarit tulevat itse hänen luokseen kompromissia tekemään.

Salut.
Sinun K. M.

 


Viitteet:

[1] — »The People's Paper». Toim.