Karl Marx

Marx Engelsille

1858


Kirjoitettu: Noin 16. tammikuuta 1858
Suomennos: © Timo Koste, Vesa Oittinen
Lähde: Marx–Engels. Kirjeitä, s. 98. Kustannusliike Edistys, Moskova (1976).
Skannaus, oikoluku, HTML: Joonas Laine


 

Manchesteriin

[Lontoo, noin 16.] tammikuuta 1858

...Etenen muuten melkoisesti. Esim. voittoa koskevan opin sellaisena kuin se tähän asti on ollut, olen kaatanut kumoon. Aineiston muokkausmetodissa minulle oli suureksi hyödyksi että olin pelkästä sattumasta jälleen selaillut läpi Hegelin »Logiikkaa», — Freiligrath löysi muutamia, alunperin Bakuninille kuuluneita Hegel-niteitä ja lähetti ne minulle lahjaksi. Jos joskus taas löytyisi aikaa sellaisille töille, tekisin erittäin mielelläni kahdella tai kolmella painoarkilla Hegelin löytämään mutta samalla mystifioimaan metodiin sisältyvän rationaalisen tajuttavaksi tavalliselle ihmisymmärrykselle...