Karl Marx

Muotoja jotka edeltävät kapitalistista tuotantoa

1858


Kirjoitettu: Lokakuussa 1857 – toukokuussa 1858
Julkaistu: Kokonaisena ensimmäisen kerran vuonna 1939 nimellä Grundrisse der politischen Oekonomie (Rohentwurf) 1857–1858 (julkaisijana NKP:n keskuskomitean marxismi-leninismin instituutti)
Suomennos: © Olli Perheentupa
Lähde: Marx–Engels. Valitut teokset (6 osaa). 4. osa, s. 231–277. Kustannusliike Edistys, Moskova (1979).
Skannaus, oikoluku, HTML: Joonas Laine


Sisällysluettelo:[1]

 


Viitteet:

[1] Kirjoitus Muotoja jotka edeltävät kapitalistista tuotantoa on osa vuosien 1857–1858 käsikirjoitusta ja kuuluu pääomaa käsittelevään lukuun. Marx seuraa siinä omistusmuotojen kehitystä alkukantaisesta yhteisöstä aina kapitalististen omistusmuotojen syntyyn saakka. Tämä historiallinen katsaus on niitä vuosien 1857–1858 käsikirjoituksen osia, jotka täydentävät huomattavasti Pääoman neljän osan sisältöä.
Marx kirjoitti teoksesta Poliittisen taloustieteen arvostelua elokuussa 1858 – tammikuussa 1859. Teoksen syntymistä edelsi viisitoista vuotta kestänyt tutkimustyö, jonka aikana Marx tutki yhteiskuntataloudellista kirjallisuutta ja kehitti talousoppinsa perustat.
Aluksi Marx oli suunnitellut kirjan 6-osaiseksi. Ensimmäisessä osassa hän oli aikonut tutkia pääomaa, toisessa käsitellä maanomistusta, kolmannessa tutkia palkkatyötä, neljännessä valtiota, viidennessä kansainvälistä kauppaa ja kuudennessa maailmanmarkkinoita. Ensimmäiseen osaan oli suunniteltu neljä jaksoa, ja Pääoma yleensä -nimiseen ensimmäiseen jaksoon kolme lukua: 1. arvo, 2. raha ja 3. pääoma.
Kirjoittaessaan ensimmäistä osaa (Pääomaa) Marx valmisti elokuusta 1857 kesäkuuhun 1858 noin 50 painoarkin kokoisen käsikirjoituksen. NKP:n Keskuskomitean Marxismi-leninismin instituutti julkaisi sen 1939–1941 saksankielisenä nimellä Grundrisse der Kritik der politischen Oekonomie (Rohentwurf) (Kansantaloustieteen arvostelun peruspiirteitä [Luonnos]). Tässä käsikirjoituksessa Marx esitti alustavasti monivuotisten taloudellisten tutkimustensa tulokset ja mm. lisäarvoteoriansa perusväittämät.
Vuosien 1857–1858 käsikirjoitus on itse asiassa Marxin suunnitteleman laajan taloustieteellisen teoksen ensimmäisen osan keskeneräiseksi jäänyt variantti.
Vuoden 1858 alussa Marx ryhtyi julkaisemaan teostaan osittain, erillisinä vihkoina. Ensimmäistä jaksoa valmistellessaan hän muokkasi uudelleen rahaa käsittelevän luvun, kirjoitti tavaralle omistetun luvun ja viimeisteli käsikirjoituksen. Otsikoituaan sen Poliittisen taloustieteen arvostelua Marx lähetti sen 26. tammikuuta 1859 kustantajalle Berliiniin. Helmikuussa 1859 hän lähetti kustantamoon myös esipuheen.
Kesäkuussa 1859 Poliittisen taloustieteen arvostelua ilmestyi painosta.
Tutkimustensa kulussa Marx muutti teoksensa alkuperäistä suunnitelmaa. Kuusiosaisen teoksen sijasta hän suunnitteli nyt neliosaista Pääoma-teosta. Tämän vuoksi seuraavien vihkojen asemasta hän valmisti painoon Pääoman, johon sisällytti muokattuina myös Poliittisen taloustieteen arvostelua -teoksen perusväittämät. Toim.