Karl Marx & Friedrich Engels

Marx ja Engels »Social-Demokratin» toimitukselle

1865


Kirjoitettu: 23. helmikuuta 1865
Suomennos: © Timo Koste, Vesa Oittinen
Lähde: Marx–Engels. Kirjeitä, s. 166–167. Kustannusliike Edistys, Moskova (1976).
Skannaus, oikoluku, HTML: Joonas Laine


 

»Social-demokratin» toimitukselle[1]

Lontoo ja Manchester, 23. helmikuuta 1865

Allekirjoittaneet lupasivat avustavansa »Social-Demokratia» ja sallivat nimiensä julkaisemisen avustajina sillä nimenomaisella edellytyksellä, että lehteä toimitetaan heille ilmoitetun lyhyen ohjelman hengessä. He eivät ole hetkeksikään unohtaneet »Social-Demokratin» vaikeata asemaa eivätkä ole sen vuoksi esittäneet Berliinin meridiaanin kannalta sopimatonta vaatimusta. Mutta useaan otteeseen he ovat vaatineet, että ministeristöä ja feodaalis-absolutistista puoluetta kohtaan on käytettävä ainakin yhtä rohkeata kieltä kuin edistyksellisiä kohtaan. »Social-Demokratin» noudattama taktiikka sulkee pois heidän vastaisen osallistumisensa lehteen. Allekirjoittaneiden käsitys kuninkaallisesta preussilaisesta hallitussosialismista ja työväenpuolueen oikeasta suhtautumisesta sellaiseen silmänlumeeseen on jo aikaisemmin perinpohjaisesti kehitelty »Deutsche-Brüsseler-Zeitungin» 73. numerossa syyskuun 12. päivältä 1847 vastaukseksi siihen aikaan Kölnissä ilmestyneen »Rheinischer Beobachterin»[2] 206. numeroon, jossa oli ehdotettu »proletariaatin» liittoutumista »hallituksen» kanssa »liberaalista porvaristoa vastaan». Meidän silloisen lausuntomme jokaisen sanan allekirjoitamme vielä tänäänkin.

Friedrich Engels, Karl Marx.

 


Viitteet:

[1] Marxin ja Engelsin sanomalehti »Social-Demokratin» toimitukselle osoittaman lausunnon, joka koski yhteistyön lopettamista lehden kanssa, Marx kirjoitti 18. helmikuuta 1865 ja lähetti sen jälkeen Engelsille. Tämä hyväksyi lausunnon täysin ja palautti sen Marxille, joka lähetti sen 23. helmikuuta 1865 »Social-Demokratin» toimitukselle. Liebknechtin ja Siebelin välityksellä lausunto julkaistiin useissa saksalaisissa lehdissä. Koska Marxin ja Engelsin lausunto sai laajaa julkisuutta saksalaisessa lehdistössä oli Schweitzerin pakko julkaista se »Social-Demokratissa», jossa se ilmestyi 3. maaliskuuta 1865. Toimitus oli sijoittanut lausunnon alkuun muutaman rivin, joista ilmeni, että Liebknechtkin oli kieltäytynyt enää avustamasta lehteä. Pian tämän jälkeen esittivät samankaltaisen lausunnon G. Herwegh, F. Rüstow ja F. F. Becker. Toim.

[2] Kyseessä on »Deutsche-Brüsseler-Zeitungissa» julkaistu Marxin artikkeli »'Rheinischer Bebochter' -lehden kommunismi». Saksalaisten poliittisten maanpakolaisten perustama »Deutsche-Brüsseler-Zeitung» ilmestyi Brysselissä vuoden 1847 tammikuusta vuoden 1848 helmikuuhun. Marx ja Engels tulivat lehden vakituisiksi avustajiksi syyskuusta 1847 ja heidän johdollaan sanomalehdestä tuli kommunistien liiton äänenkannattaja »Rheinischer Beobachter» (»Reinin havainnoitsija») oli konservatiivinen päivälehti, joka ilmestyi Kölnissä vuodesta 1844. Lehti lakkasi ilmestymästä vuoden 1848 maaliskuun vallankumouksen tapahduttua Saksassa. Toim.