Karl Marx

Marx Engelsille

1868


Kirjoitettu: 10. lokakuuta 1868
Suomennos: © Timo Koste, Vesa Oittinen
Lähde: Marx–Engels. Kirjeitä, s. 212. Kustannusliike Edistys, Moskova (1976).
Skannaus, oikoluku, HTML: Joonas Laine


 

Manchesteriin

Lontoo, 10. lokakuuta 1868

...Näit viimeksi täällä ollessasi Irlannin maaoloja (1844–1845) koskevan Sinisen kirjan. Sattumalta löysin eräästä pienestä antikvaarisesta myymälästä Selonteon ja lausunnot Irlannin vuokraviljelijöiden oikeudesta 1867 (Ylähuone). Se oli todellinen löytö. Samaan aikaan kun herrat taloustieteilijät kohtelevat pelkkänä kaavaoppisena kiistana sitä, onko maankorko maksu maaperän luonnollisista eroavuuksista vaiko taas pelkää korkoa maaperään sijoitetulle pääomalle, on meillä tässä edessämme farmarin ja landlordin välillä käytävä taistelu elämästä ja kuolemasta sen vuoksi, missä määrin maankorkoon on sisällyttävä maaperän erosta suoritettavan maksun lisäksi myös korkoja, ei landlordin, vaan vuokraajan maahan sijoittamasta pääomasta. Vain asettamalla vastakkaisten opinkaavojen sijaan vastakkaiset tosiseikat ja ne reaaliset vastakohdat, jotka muodostavat opinkaavojen salatun taustan, voidaan kansantaloustiede muuttaa positiiviseksi tieteeksi.

Terve.
Sinun K. M.