Karl Marx

Marx Friedrich Adolph Sorgelle

1877


Kirjoitettu: 19. lokakuuta 1877
Suomennos: © Timo Koste, Vesa Oittinen
Lähde: Marx–Engels. Kirjeitä, s. 319–320. Kustannusliike Edistys, Moskova (1976).
Skannaus, oikoluku, HTML: Joonas Laine


 

Hobokeniin

Lontoo, 19. lokakuuta 1877

...Saksassa ilmenee puolueessamme, ei niinkään rivijäsenten kuin johtajien (ylempiluokkalaisten ja »työläisten») keskuudessa mätää henkeä. Lassallelaisille tehty kompromissi on johtanut kompromissiin myös muille puolinaisuuksille, Berliinissä (Mostin kautta) Dühringille ja hänen ihailijoillensa, lisäksi kokonaiselle joukkiolle puolikypsiä opiskelijoita ja yliviisaita tohtoreita, jotka haluavat antaa sosialismille »korkeamman, ihanteellisen» suuntauksen, so. korvata materialistisen pohjan (joka vaatii vakavaa ja objektiivista perehtymistä, jos sen nojalla haluaa operoida) nykyaikaisella mytologialla, jonka jumalattaria ovat oikeudenmukaisuus, vapaus, tasa-arvo ja veljeys. Tätä suuntaa edustaa »Zukunftia»[1] julkaiseva herra tri Höchberg, joka on »lunastanut» itselleen paikan puolueessa — minä oletan, että mitä »jaloimmassa» aikomuksessa, mutta minä välitän viis »aikomuksista». Harvoin on »vähäisemmällä vaateliaisuudella» nähnyt päivänvaloa jokin surkeampi kuin hänen ohjelmansa »Zukunftille».[2]

Itse työläiset, jos he heittävät työnsä ja ryhtyvät herra Mostin ja kumpp. lailla ammattimaiseen kirjoitteluun, saavat aina aikaan epätervettä »teoriaa» ja ovat aina valmiit liittymään muka »oppineen» kastin sekapäihin. Olemme vuosikymmenien suurella työllä ja vaivalla puhdistaneet saksalaisten työläisten päästä utopistista sosialismia, kuvitteellista käsitystä tulevasta yhteiskuntarakenteesta, mikä on antanut näille teoreettisen yliotteen (ja siksi myös käytännöllisen) ranskalaisista ja englantilaisista. Nyt se raivoaa jälleen ja paljon raukeammassa muodossa, eikä vain verrattuna suuriin ranskalaisiin ja englantilaisiin utopisteihin, vaan — Weitlingiin. On luonnollista, että utopismi, joka ennen materialistis-kriitillisen sosialismin muodostumista sisälsi tämän idussaan, tullessaan esille nyt, post festum, voi olla vain vieläkin hölmömpää, hölmöä, tökeröä ja olemukseltaan taantumuksellista...

 


Viitteet:

[1] »Die Zukunft. Sozialistische Revue» (»Tulevaisuus. Sosialistinen katsaus»), suuntaukseltaan sosiaalireformistinen saksalainen aikakauslehti, jota julkaisi ryhmä Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen jäseniä. Se ilmestyi vuoden 1877 lokakuusta marraskuuhun 1878 Berliinissä. Aikakauslehden kustantajana oli Karl Höchberg. Toim.

[2] Kyseessä on aikakauslehti »Zukunftin» ohjelmaesitys. Toim.