Friedrich Engels

Engels José Mesalle

1891


Kirjoitettu: 24. maaliskuuta 1891
Suomennos: © Timo Koste, Vesa Oittinen
Lähde: Marx–Engels. Kirjeitä, s. 440. Kustannusliike Edistys, Moskova (1976).
Skannaus, oikoluku, HTML: Joonas Laine


 

Lontoo, 24. maaliskuuta 1891

Hyvä Mesa![1]

Iloitsimme suuresti, kun saimme Teidän kirjeestänne maaliskuun 2. päivältä tietää, että suorittamanne Marxin »Filosofian kurjuuden» espanjankielinen käännös julkaistaan lähiaikoina. On itsestään selvää, että tervehdimme lämpimästi tätä julkaisua, joka on varmasti vaikuttava mitä suotuisimmin sosialismin kehittymiseen Espanjassa.

Proudhonin teoria, josta Marxin kirja ei jättänyt kiveä kiven päälle, on epäilemättä Pariisin Kommuunin tuhouduttua kadonnut kuvapinnalta. Mutta se muodostaa edelleenkin sen suuren asevarikon, josta Länsi-Euroopan porvarilliset radikaalit ja valesosialistit hankkivat korulauseita työläisten tuuditteluun. Ja koska juuri näiden maiden työläiset ovat perineet edeltäjiltään samankaltaisia proudhonilaisia korulauseita, saa tämä radikaalien korulausekokoelma monien mielessä edelleenkin vastakaikua. Niin on laita Ranskassa, jossa vielä Säilyneet yksittäiset proudhonistit ovat joko sosialisteiksi itseään nimittäviä porvarillisia radikaaleja tai tasavaltalaisia. Ja ellen erehdy, on Teilläkin Cortesissanne ja lehdistössänne sellaisia tasavaltalaisia, jotka nimittävät itseään sosialisteiksi, koska he näkevät Proudhonin ajatuksissa varsin pätevän keinon asettaa aitoa sosialismia — proletariaatin pyrintöjen järkiperäistä ja tiivistä ilmaisua — vastaan väärennetty, porvarillinen sosialismi.

Veljellisin terveisin
F. Engels

 


Toimituksen viitteet:

[1] Tällä kirjeellä Engels vastasi Espanjan sosialistisen työväenpuolueen erään johtajan José Mesan 2. maaliskuuta 1891 päivättyyn kirjeeseen, jossa Mesa pyysi puolueen kansallisneuvostolle lupaa julkaista laatimansa espanjankielinen käännös Marxin teoksesta »Filosofian kurjuus». Mesa aloitti teoksen käännöstyön jo 1872, ja katkelmia siitä julkaistiin ensi kerran espanjan kielellä I Internationaalin Madridin jaoston lehden »Emancipacion» (»Vapautus») numeroissa 44, 68 ja 69 (vuoden 1872 huhtikuun 13., lokakuun 5. sekä 13. päivinä). Mesa jatkoi käännöstyötä 1870–1880-luvuilla, mutta käytännöllisesti teos voitiin julkaista Espanjassa vasta 1890-luvun alussa. Toim.