Friedrich Engels

Engels aikakauslehden »Sozial-Demokrat» toimitukselle

1893


Kirjoitettu: 9. kesäkuuta 1893
Suomennos: © Timo Koste, Vesa Oittinen
Lähde: Marx–Engels. Kirjeitä, s. 459–460. Kustannusliike Edistys, Moskova (1976).
Skannaus, oikoluku, HTML: Joonas Laine


 

Aikakauslehden »Sozial-Demokrat» toimitukselle[1]

До редакцията на сборникъ »Социалъ-Демократъ»

122, Regent's Park Road N. W.
Lontoo, 9. kesäkuuta 1893

Hyvät puoluetoverini!

Kiitän Teitä sydämellisesti lähettämästänne »Sotsial-Demokratin» numerosta 2. Näitä rivejä edeltävällä lauseella haluan osoittaa Teille, että olen ainakin pääsemässä alkuun Teidän kielenne ymmärtämisessä. Internationalismin vaatimukset kasvavat vuosi vuodelta. Vuoteen 1848 mennessä saattoi tulla toimeen, jos ymmärsi jossakin määrin Länsi- ja Keski-Euroopan kieliä, mutta nyt on menty niin pitkälle, että minä joudun vanhoilla päivilläni opettelemaan jopa romaniaa ja bulgariaa voidakseni seurata sosialismin eteenpäinmenoa idän ja kaakon suuntaan. Mutta meitä lännessä ilahduttavat suuresti nämä kaakkoiset Aasian rajalla olevat etuvartiomme, jotka kantavat korkealla Marxin kohottamaa nykyaikaisen proletariaatin lippua aina Mustan ja Aigeian meren rannoille — olisipa Marx vielä elänyt nähdäkseen tämän! — ja jotka vastaavat venäläisen tsarismin houkutuksiin ja uhkailuihin asettamalla tsaarin julistusten vastapainoksi proletariaatin venäläisten esitaistelijoiden teokset. Minulla on ollut suuri ilo nähdä Plehanovin teoksia bulgariaksi käännettyinä. Да живѣе интернационалниа социализмъ![2]

Teidän F. Engels

 


Toimituksen viitteet:

[1] Kyseinen kirje on Engelsin vastaus Genèvessä asuvalle bulgarialaiselle sosiaalidemokraatille Stojan Nokoville, joka lähetti hänelle »Sotsial-demokrat» -lehden 2. numeron vuodelta 1892. Nokovin välityksellä Engels lähetti kirjeensä toimitukselle, joka julkaisi sen 1893 bulgariankielisenä käännöksenä lehden 3. numerossa otsikolla »Friedrich Engelsin kirje». Toimitus liitti kirjeeseen jälkisanat, jossa valaisi lyhyesti sosialistisen liikkeen johtajien, ennen kaikkea Engelsin, toimintaa ja mainitsi muutamia Bulgarian kannalta tärkeitä Engelsin teoksia.
»Sotsial-demokrat» oli neljästi vuodessa ilmestyvä bulgarialainen, yhteiskunnallis-kirjallinen aikakauslehti, jota julkaistiin Sevlievon kaupungissa 1892–1893. Toim.

[2] — Eläköön kansainvälinen sosialismi! Toim.