Friedrich Engels

Engels Victor Adlerille

1895


Kirjoitettu: 16. maaliskuuta 1895
Suomennos: © Timo Koste, Vesa Oittinen
Lähde: Marx–Engels. Kirjeitä, s. 488–489. Kustannusliike Edistys, Moskova (1976).
Skannaus, oikoluku, HTML: Joonas Laine


 

Wieniin

Lontoo, 16. maaliskuuta 1895

Koska aiot vankilassa syventyä »Pääoman» 2. ja 3. niteisiin, annan Sinulle eräitä helpottavia vihjeitä.[1]

2. nide. I osasto. Lue 1. luku perusteellisesti, niin omaksut 2. ja 3. luvut helpommin; 4. luku yhteenvetona jälleen tarkemmin; 5. ja 6. ovat helppoja ja etenkin 6. käsittelee toissijaisia asioita.

II osasto. 7.–9. luvut tärkeitä. Erityisen tärkeitä 10. ja 11. Samoin 12., 13., 14. Sitävastoin 15., 16., 17. lue aluksi vain kursorisesti.

III osasto. Tämä on varsin erinomainen esitys tavaran ja rahan kiertokulusta kapitalistisessa yhteiskunnassa, jota tässä käsitellään ensi kertaa sitten fysiokraattien. Erinomainen sisällön puolesta, mutta muodoltaan hirvittävän raskastajuinen, koska ensiksi siinä kietoutuvat yhteen kaksi versiota, jotka etenevät kahden eri metodin mukaan, ja toiseksi 2. version Marx vei loppuun väkinäisesti sairauden aikana, jolloin aivot kärsivät kroonisesta unettomuudesta. Jättäisin itse tämän aivan viimeiseksi, 3. niteen ensimmäisen läpikäynnin jälkeiseksi. Viimeksimainittuahan et heti työsi alussa tarvitsekaan.

Sitten kolmas nide.

Tässä ovat tärkeitä I osastossa 1.–4. luvut, mutta luvut 5., 6., 7. ovat yleistä yhteyttä ajatellen vähemmän tärkeitä, joten niihin ei siis aluksi ole syytä käyttää paljoa aikaa.

II osasto. 8., 9., 10. luvut erittäin tärkeitä. 11. ja 12. käsitellään kursorisesti.

III osasto erittäin tärkeä, kaikki 13.–15.

IV osasto niinikään erittäin tärkeä, mutta 16.–20. helposti luettavia.

V osasto. 21.–27. luvut erittäin tärkeitä. 28. luku vähemmän. 29. luku tärkeä. 30.–32. luvut kokonaisuutena eivät tarkoituksiisi ole tärkeitä; 33. ja 34. tärkeitä sikäli kuin käsitellään paperirahaa jne., 35. kansainvälisestä vaihtokurssista tärkeä, 36. Sinulle hyvin kiinnostava ja helposti luettava.

VI osasto. Maankorko. 37. ja 38. tärkeitä. 39. ja 40. vähemmän, mutta syytä ottaa mukaan. 41.–43. selaile tutustuaksesi. (Differentiaalikorko II, yksittäistapauksia). 44.–47. jälleen tärkeitä ja enimmäkseen myös helppolukuisia.

VII osasto varsin mainio, valitettavasti torso ja vielä vahvojen unettomuuden jälkien leimaama.

Kun tämän mukaan läpikäyt pääasian perusteellisesti ja vähemmän tärkeä aluksi pintapuolisesti (on parasta ennakolta lukea vielä kerran 1. niteen pääkohdat), saat käsityksen kirjasta kokonaisuudessaan ja voit sen jälkeen helpommin syventyä myös syrjään jätettyihin kohtiin...

 


Toimituksen viitteet:

[1] »Arbeiter-Zeitung»-lehden esiinnyttyä lukuisia kertoja kriittisesti Itävallan hallitusta vastaan sen toimittaja Victor Adler tuomittiin maaliskuussa 1895 seitsemäksi viikoksi vankeuteen, jonka hän suoritti kahdessa erässä. Toim.